Rekvizīti

Pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2023.gada 05.aprīļa lēmumu nr.26 “Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Baldones Sporta komplekss” un Ķekavas novada pašvaldības aģentūras “Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra” apvienošanu, uz apvienojamo iestāžu bāzes izveidojot jaunu iestādi”, no 2024.gada 1.janvāra Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras līgumu saistību pārņēmējs ir pašvaldības iestāde “Ķekavas novada Sporta centrs” ar šādiem rekvizītiem:

Nosaukums: Ķekavas novada pašvaldība

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000048491

juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Pakalpojuma vai preces saņemšanas vieta: iestādes adrese

Norēķinu rekvizīti:

LV62UNLA0050014272800, UNLALV2X, SEB BANKA AS

Sakarā ar augstāk minēto no 2023.gada 25.decembra līdz 2023.gada 31.decembrim nebūs iespējami bezskaidras naudas norēķin iestādes kasē, Ķekavas sporta kluba apmeklētājiem norēķini tikai skaidrā naudā.

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras administrācija