LEADER

Trenažieru zāles aprīkojuma piegāde Ķekavas novada publiski pieejamās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai

 

Programma LEADER
Nosaukums Trenažieru zāles aprīkojuma piegāde Ķekavas novada publiski pieejamās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
Projekta īstenošanas gads 2022
Mērķis

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra (ĶNPSA) 2022.gada februārī piedalījās biedrības “Partnerība Daugavkrasts” izsludinātajā LEADER projektu konkursā – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekts “Trenažieru zāles aprīkojuma piegāde Ķekavas novada publiski pieejamās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai” (projekta Nr. 22-04-AL09-A019.2201-000001) tika apstiprināts 2022.gada 17.jūnijā. Trenažieru zāles aprīkojuma iegādei tika piesaistīts publiskais
finansējumu EUR 25 500,00 apmērā.
Īstenojot šo projektu, ir tapusi moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša trenažieru zāle Ķekavas sporta kluba telpās. Trenažieru zāli iespējams izmantot: aktīvai brīvā laika pavadīšanai, vispārējās fiziskās sagatavotības pilnveidošanai, veselības uzlabošanai un
nostiprināšanai dažādām vecuma grupām. Ķekavas novadā līdz šim nebija mūsdienu prasībām atbilstošas trenažieru zāles, tādēļ īpaši svarīga ar tās izveidošana sabiedrības vispārējā fiziskās veselības nostiprināšanā un uzlabošanā dažādās vecuma grupās.

Projekta kopējās izmaksas 37 062,19 EUR

Multifunkcionāla sporta laukuma seguma izveide Gaismas ielā 7A, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 

Programma LEADER
Nosaukums Multifunkcionāla sporta laukuma seguma izveide Gaismas ielā 7A, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Projekta īstenošanas gads 2020-2021
Mērķis

Īstenojot šo projektu, tikai izveidots segums multifunkcionālam sporta laukumam Gaismas ielā 7A, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā ar iestrādātām ledus ražošanas caurulēm. Sporta laukums ir iežogots ar multifunkcionāliem hokeja bortiem visa gada garumā, kas arī tika iegādāti, pateicoties Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumam. Šāds projekts veicinās sabiedrības veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas gan ziemas, gan vasaras sezonā. Tādējādi ziemā būs neierobežota pieeja nodarboties ar dažādiem ziemas sporta veidiem, izmantojot atbilstošu, kvalitatīvu infrastruktūru. Tiks atvieglots treniņu darbs, kā arī būs iespēja profesionāli (visas ziemas garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem) nodarboties ar ziemas sporta veidiem, piem.: slidošanu, hokeju. Savukārt pavasarī, vasarā un rudenī to būs iespējams izmantot treniņiem un veselīgai brīvā laika pavadīšanai, nodarbojoties ar skrituļslidošanu, basketbolu, futbolu, florbolu, skeitbordu u.c. Līdz šim Ķekavas novadā šādi laukumu segumi nav ierīkoti, šis ir pirmais, kas īpaši svarīgi ziemas sporta veidu attīstībai Ķekavas novadā. Īstenojot šo projektu tiks veicināta iedzīvotāju veselīga brīvā laika pavadīšanas paradumi gan ziemā, gan arī pārējos gadalaikos, tiks veicināta vispārējā fiziskā attīstība, tādējādi samazināsies mazkustīgo iedzīvotāju skaits, uzlabosies veselība un dzīves kvalitāte.

Projekta kopējās izmaksas 110.846,09 EUR

Skeitparka konstrukciju elementu iegāde un uzstādīšana

Rūpējoties par sporta infrastruktūras un sporta pasākumu norises kvalitātes attīstību novadā, Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  līdzfinansējumu ir īstenojusi vairākus LEADER programmas projektus.

Programma LEADER
Nosaukums Skeitparka konstrukciju elementu iegāde un uzstādīšana
Projekta īstenošanas gads 2016
Mērķis Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāti un laukumā pie Ķekavas vidusskolas uzstādīti skeitparka konstrukciju elementi, kopā 12 konstrukcijas. Īstenojot šo projektu tiek veicināta ne tikai sporta un aktīvās atpūtas aktivitāšu brīvā dabā  pieejamība un kvalitāte, bet arī tiek nodrošināts Ķekavas novada iedzīvotājiem pieejamo fizisko aktivitāšu daudzpusīgums, veicināta iedzīvotāju aktīva iesaistīšanās sporta un aktīvās atpūtas pasākumos.
Projekta kopējās izmaksas 50806.69 EUR

  

Multifunkcionālu hokeja bortu iegāde

Programma LEADER
Nosaukums Multifunkcionālu hokeja bortu iegāde
Projekta īstenošanas gads 2015
Mērķis Projekta īstenošanas rezultātā novada iedzīvotājiem ir iespēja izmantot attiecīgajiem sporta veidiem piemērotu infrastruktūru – ziemā nodarboties ar slidošanu, hokeju, parējos gadalaikos ar futbolu, handbolu, florbolu, basketbolu u.c. sporta veidiem, jo hokeja borti ir aprīkoti ar attiecīgajiem sporta veidiem piemērotiem sporta infrastruktūras elementiem (4 vārti bortu sānos, 2 lielie vārti un basketbola grozi bortu galos).
Projekta kopējās izmaksas 25 611.70 EUR