LEADER

Rūpējoties par sporta infrastruktūras un sporta pasākumu norises kvalitātes attīstību novadā, Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  līdzfinansējumu ir īstenojusi vairākus LEADER programmas projektus.

Programma LEADER
Nosaukums Skeitparka konstrukciju elementu iegāde un uzstādīšana
Projekta īstenošanas gads 2016
Mērķis Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāti un laukumā pie Ķekavas vidusskolas uzstādīti skeitparka konstrukciju elementi, kopā 12 konstrukcijas. Īstenojot šo projektu tiek veicināta ne tikai sporta un aktīvās atpūtas aktivitāšu brīvā dabā  pieejamība un kvalitāte, bet arī tiek nodrošināts Ķekavas novada iedzīvotājiem pieejamo fizisko aktivitāšu daudzpusīgums, veicināta iedzīvotāju aktīva iesaistīšanās sporta un aktīvās atpūtas pasākumos.
Projekta kopējās izmaksas 50806.69 EUR

  

Programma LEADER
Nosaukums Multifunkcionālu hokeja bortu iegāde
Projekta īstenošanas gads 2015
Mērķis Projekta īstenošanas rezultātā novada iedzīvotājiem ir iespēja izmantot attiecīgajiem sporta veidiem piemērotu infrastruktūru – ziemā nodarboties ar slidošanu, hokeju, parējos gadalaikos ar futbolu, handbolu, florbolu, basketbolu u.c. sporta veidiem, jo hokeja borti ir aprīkoti ar attiecīgajiem sporta veidiem piemērotiem sporta infrastruktūras elementiem (4 vārti bortu sānos, 2 lielie vārti un basketbola grozi bortu galos).
Projekta kopējās izmaksas 25 611.70 EUR