Loading Pasākumi

« All Events

 • This pasākums has passed.

VI Ķekavas novada senioru sporta svētki 2018

11/08/2018 @ 11:00 - 15:00

NOLIKUMS

ĶEKAVAS NOVADA VI SENIORU SPORTA SVĒTKI 2018

 1. Vispārīgie noteikumi
  • Šis nolikums nosaka kārtību, kā Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra organizē Ķekavas novada senioru sporta svētkus.
  • Sporta svētkus organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, turpmāk tekstā – Aģentūra, tās apstiprināta tiesnešu kolēģija un sacensību sekretariāts.
  • Izdevumus, kas saistīti Sporta svētku organizēšanu, sedz Aģentūra.
  • Aģentūra nodrošina sacensības ar nepieciešamo sporta inventāru, kurš nepieciešams attiecīgo sporta disciplīnu veikšanai
 1. Norises vieta un laiks
  • Sporta svētku norises vieta: Ķekavas sporta klubs, „Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
  • Sporta spēļu norises laiks: 2018.gada 11.augusts. Komandu pieteikumu iesniegšana plkst. 10.15-10.30. Komandu kapteiņu sanāksme plkst. 10.30-10.45. Sporta svētku sākums plkst. 11.00.
 1. Mērķis un uzdevumi
  • Uzturēt sporta veterānu saikni ar sportu un dažādiem sporta veidiem, izmantojot to kā vienu no virzītājspēkiem tautas sporta tālākai izaugsmei un attīstībai Ķekavas novadā.
  • Veicināt senioru – veterānu sporta attīstību Ķekavas novadā, popularizējot sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, kas sekmē cilvēka vispusīgu attīstību.
  • Noskaidrot uzvarētāju starp Ķekavas novada veterānu komandām dažādos sporta spēļu veidos.
 1. Dalībnieki

4.1. Sporta svētkos var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 1958.gadā un vecāki.

4.2. Sporta svētkos piedalās komandas, kur dalībnieku skaits komandā ir 8 (astoņi).

4.3. Sporta svētkos piedalās Ķekavas novadā deklarētie un dzīvojošie seniori, kā arī ciemiņi no Mārupes, Ķeguma u.c. novadiem.

4.4. Sporta svētku laikā atļauts pārstāvēt tikai vienu komandu.

 1. Dalībnieku atbildība

5.1. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā SportsKekava.

 1. Sporta spēļu veidi, norise un vērtējums
  • Dvieļbumba (tālums)
  • Erudīcijas spēle (pareizās atbildes un laiks)
  • Spinladders (punkti)
  • Šautriņu mešana (punkti)
  • Olimpiskie riņķi un lidojošie šķīvji (punkti)
  • Futbola stafete (punkti)
  • Vienotais T-krekls komandai (laiks)
  • Ūdens pārcēlāji komandai (laiks)
  • Jautrības stafete komandai (laiks).
 1. Komandu vērtējums
  • Komandas vērtējums attiecīgajā individuālajā sporta spēļu veidā ir 6 komandas dalībnieku labāko vērtējumu summa (izņemot Dvieļbumbu, kur tiek ņemti vērā 3 tālākie raidījumi), komandu sporta spēļu veidā – izcīnītā vieta.
  • Komandas kopvērtējums ir visu sporta spēļu veidu vērtējumu summa.
  • Vienādu punktu skaita gadījumā, augstāku vietu ieņem komanda, kura izcīnījusi augstāku vietu Jautrības stafetē. Ja arī šis rādītājs ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem komanda ar vecāko dalībnieci, pēc tam ar vecāko dalībnieku.
 1. Apbalvošana
  • Individuālajos sporta spēļu veidos (no punkta 6.1. līdz 6.6.) dalībniekam tiek noteikts individuālais vērtējums 1.-3.vieta. (sieviešu un vīriešu konkurencē), disciplīnā “Dvieļbumba” apbalvots tiek pāris (vīrietis+sieviete).
  • Komandu kopvērtējumā apbalvo 1.-3.vietu ieguvējus ar medaļām.
 1. Pieteikumi

9.1.           Iepriekšējie pieteikumi par komandu dalību iesūtāmi līdz 2018.gada 8.augustam rakstiski uz adresi: „Bultas”, Ķekava, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts. LV-2123 vai elektroniski e-pasts sports@kekava.lv, informatīvais tālrunis 28228087 (Ingera Bērziņa).

9.2.           Dalībnieku parakstītu pieteikumu (pielikums Nr. 1) sacensību dienā komandas kapteinis iesniedz līdz 10.30.

 1. Izmaiņas nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas sporta spēļu dienā, kā arī Interneta mājas vietnē http://sports.kekava.lv.

Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.

Details

Date:
11/08/2018
Time:
11:00 - 15:00

Organizer

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra

Venue

Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs Latvia + Google Map

Comments are closed.