Loading Pasākumi

« All Events

 • This pasākums has passed.

Ķekavas novada kauss futbolā 8×8

12/08/2018 @ 10:00 - 19:00

Ķekavas novada kauss futbolā 2018

NOLIKUMS

1.    Čempionāta mērķis

 • Ķekavas novada kausa futbolā 2018 (turpmāk tekstā Kausa) mērķis ir izveidot un attīstīt draudzīgas attiecības starp dažāda vecuma cilvēkiem, veicināt sportisku dzīvesveidu un futbola popularitātes celšanu novadā;
 • Veicināt veselīgu dzīvesveidu Ķekavas novadā;
 • Noskaidrot Kausa uzvarētājus.

2.    Norises vieta, laiks un vadība

 • Kauss notiek gada 12. augustā no plkst. 10:00, FK “Auda” laukumā (mākslīgais segums), Ķekavā;
 • Spēlēts tiek pēc formāta 8×8 (7 laukuma spēlētāji + vārtsargs)
 • Kausu organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. Sacensību galvenais tiesnesis – Andris Petrovs, e-pasts: andris.petrovs@kekava.lv, mob. 26423130.
 1. Pieteikšanās čempionātam
  • Elektroniskā pieteikšanās, līdz 8. augustam, mājaslapā sports.kekava.lv;
  • Maksimālais komandu skaits turnīrā – 10;
  • Dalības maksa 20 eur no komandas;
  • Pēc visu pieteikumu saņemšanas, tiks noteikta Kausa izspēles kārtība. Komandām ar pārskaitījumu* jāapmaksā dalības maksa līdz Kausa sākumam:
   • Saņēmējs: Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
   • Reģ nr: 90009029994
   • Norēķinu konts: LV97UNLA0050013650885
   • Banka: SEB Banka
   • Juridiskā adrese: „Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
   • Veicot bankas maksājumu obligāti jānorāda komandas nosaukums!
   • Ja komanda atsaka dalību vai nenokārto finansiālās saistības līdz noteiktajam termiņam, tad tā netiek pielaista pie dalības Kausā.

*Ir iespēja veikt apmaksu skaidrā naudā, par to iepriekš informējot Kausa galveno tiesnesi.

 • Komandas nosaukums drīkst sastāvēt no nemazāk kā 3 latīņu alfabēta simboliem un ne vairāk kā trīs vārdiem, nepārsniedzot 35 simbolus. Netiks pieņemti komandas nosaukums, kas ir aizskarošs, maldinošs vai ir pretrunā ar LR likumdošanu.
 1. Dalības noteikumi
  • Spēlētāji:
   • Turnīram jāpiesaka vismaz 7 laukuma spēlētāji un vārtsargs, taču kopā drīkst pieteikt līdz 12 spēlētājiem;
   • Nav atļauts pieteikt spēlētājus, kuri 2018. gadā ir izgājuši laukumā vismaz 1 spēlē Latvijas Futbola virslīgā, 1. līgā vai līdzvērtīgos (profesionālos) ārvalstu turnīros;
   • Turnīram nedrīkst pieteikt spēlētājus, kuri 2018. gadā pārstāvējuši Latvijas futbola izlasi (u-21 vai pieaugušo);
   • Spēlētājiem pieteikšanas brīdī ir jābūt vismaz 16 gadus veciem;
   • Ierobežojumi neattiecas uz spēlētājiem, kuri ir vecāki par 38 gadiem (ieskaitot).
  • Spēlētāja pārejas starp komandām turnīra laikā nav atļautas.
  • Par spēlētājiem, kuri pieteikuma izdarīšana brīdī ir jaunāki par 18 gadiem līdz turnīra pirmajai spēlei ir jāiesniedz rakstiska vecāku vai valsts noteikto aizbildņu atļauja piedalīties turnīrā, kā apliecinājums, ka viņi uzņemas pilnu atbildību par šī spēlētāju rīcību un veselību. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā SportsKekava.
 1. Kausa sarīkošanas kārtība un apbalvošana
  • Turnīra izspēles sistēma tiks precizēta pēc 8. augusta, kad būs zināms Kausa komandu skaits;
  • Plānotais komandu skaits Kausā – līdz 10;
  • Spēles tiek rīkotas atbilstoši FIFA futbola noteikumiem;
  • Komandām vismaz 5 minūtes pirms spēles sākuma ir jāiesniedz aizpildīts spēlētāju pieteikums spēlei;
  • , 2. un 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem, medaļām un atbalstītāju sarūpētajām balvām. Ar medaļām tiek apbalvoti 12 komandas dalībnieki;
  • Apbalvota tiks arī turnīra simboliskā izlase;
 2. Spēlētāju formas
  • Visiem komandas spēlei pieteiktajiem spēlētājiem, izņemot vārtsargu, ir jābūt vienādas krāsas kreklos ar redzamiem numuriem (vismaz 15 cm augstumā) un šortos, kas nepārsniedz ceļgalus;
  • Uz laukuma esošajam vārtsargam jābūt atšķirīgas krāsas kreklam;
  • Spēlētājiem jāizmanto sporta apavi, ir atļauts izmantot apavus, kuri paredzēti citiem sporta veidiem, ja vien tie nav traumatiski pret citiem spēlētājiem un spēles tiesnesis ir atļāvis to izmantošanu;
  • Ja spēlētājs vēlas izmantot cita veida aizsargus (piemēram, ceļa sargus), tos atļauts izmantot tikai ar tiesneša atļauju;
  • Visus nolikumā neatrunātos jautājumus par ekipējumu (ceļu sargiem, sejas maskām, u.c. inventāru) izskata un pielaiž/nepielaiž spēlei spēles tiesnesis, kurš vadās pēc FIFA noteikumiem.
 1. Protesti
  • Komanda, kas vēlas iesniegt protestu, 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc spēles par to veic ierakstu spēles protokolā;
  • Rakstiskā protestā, jābūt izsmeļošai motivācijai un tas 72 stundu laikā pēc spēles jānosūta (pasta zīmogs) vai jānogādā organizatoriem. Pretējā gadījumā tas netiks izskatīts;
  • Protestu iesniedzot, komandai protestam jāpievieno maksājuma uzdevums par 60,00 Eur iemaksu organizatoru kontā;
  • Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā summa tiek atdota protesta iesniedzējam, pretējā gadījumā, iemaksātā summa paliek organizatoru īpašumā un tiek novirzīta balvu fondā;
  • Protestu nepieņem par 11 m soda sitieniem, tiesneša darbības kvalitāti, ieskaitītiem vai neieskaitītajiem vārtiem un spēles laika ilgumu un tā fiksēšanu.
 2. Uzvarētāju noteikšana
  • Vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas. Par uzvaru 3p, neizšķirtu 1p, zaudējumu 0p.
  • Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir:
   • labāka vārtu attiecība visās spēlēs;
   • vairāk uzvaru visās spēlēs;
   • vairāk vārtu guvumu visās spēlēs;
   • labāks FAIR PLAY (Godīgas spēles) rezultāts (dzeltenā kartiņa 1p, sarkanā 5p – augstāka vieta komandai ar mazāk ‘kartiņu punktu’).
   • Ja arī pēc šiem rādītājiem nav iespējams noteikt uzvarētāju, tiek rīkota 11m sitienu izspēle pa 5 sitieniem katrai komandai, ja arī šādi nav noteikts uzvarētājs, sitienu sēriju turpina līdz pirmajai vienpusējai kļūdai. Kamēr visi nediskvalificētie spēlētāji nav izpildījuši sitienu, spēlētājs nedrīkst atkārtoti izpildīt sitienu.
  • Ja komanda izstājas vai tiek izslēgta no Kausa, atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0:5, ja tā ir nospēlējusi vismaz 50% spēļu, pretējā gadījumā visi komandas rezultāti tiek anulēti.
 1. Citi noteikumi
  • Visi disciplinārie sodi ir minēti Kausa Disciplinārajā nolikumā, kurš ir brīvi pieejams internetā – sports.kekava.lv;
  • Komandu lūgumus par tiesnešu maiņu uz nozīmēto spēli nepieņem. Tiesnešus uz spēlēm norīko Latvijas Futbola Federācija. Tiesneša lēmums ir galīgs, to spēles laikā nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pilnvarotās personas;
  • Spēlē izmanto 5. (piektā) izmēra futbola bumbu;
  • Spēles ilgums orientējoši ir 2×10 min. Pirms spēles komandām ir 3 min laiks, lai sagatavotos spēlei, kā arī 1 min pārtraukums starp puslaikiem;
  • Spēles tiek aizvadītas pēc FIFA futbola noteikumiem;
  • Ja komanda nav ieradusies vismaz 7 cilvēku sastāvā uz spēles sākuma brīdi, tiek uzskatīts, ka komanda nav ieradusies uz spēli;
  • Ja izslēgšanas spēlēs pēc pamatlaika beigām nav noteikts uzvarētājs, tiek izspēlēts 2×5 min pagarinājums;
  • Ja arī šādi nav noteikts uzvarētājs, tiek veikta 11m sitienu sērija pa 5 sitieniem katrai komandai. Ja arī šādi netiek noskaidrots uzvarētājs, turpina 11m sitienu sēriju līdz pirmajai vienpusējai kļūdai;
  • Spēļu norises vietās kategoriski aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus vai citus apreibinošos līdzekļus, kā arī atrasties to iespaidā. Šī noteikuma pārkāpšana var būt par iemeslu naudas sodu piemērošanai komandai, kā arī citām sankcijām (līdz pat izslēgšanai no Kausa).

Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.

Details

Date:
12/08/2018
Time:
10:00 - 19:00

Organizer

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra

Venue

FK Auda stadions

Comments are closed.