Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Ķekavas novada čempionāts sēņošanā

24/09/2017 @ 09:00 - 17:00

Ķekavas novada 2017. gada sēņošanas čempionāts

NOLIKUMS

1. Mērķis.

Popularizēt un attīstīt latviešu nacionālo tradīciju – sēņošanu.

Sagādāt prieku aktīviem cilvēkiem.

Popularizēt sēņošanu, kā vienu no meža resursu izmantošanas veidiem.

2. Vieta un laiks.

Sacensības notiek 2017. gada 24. septembrī Ķekavas novada Daugmalē, sacensību centrs pie Daugmales multifunkcionālā centra.

Reģistrācija līdz plkst.9:40.

Kopējais starts 10:00.

Komandu uzdevums ir savākt pēc iespējas vairāk sēņu (pēc to kopējā svara). Sēņošana jāveic brīvi izvēlētā apvidū.

3.Sacensību rīkotāji.

Sacensības rīko Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. Sacensības vada apstiprināta tiesnešu kolēģija (tel. 26352704).

4. Sacensību dalībnieki un komandas

Sacensības noris starp komandām. Katra komanda sastāv no diviem dalībniekiem. Viens no komandas dalībniekiem ir tās kapteinis.

Sacensībās tiek vērtēts individuālais un komandas veikums.

Sacensības notiek pēc godīgas spēles principiem. Sacensību dalībniekiem nav atļauts veikt iepriekšēju sēņu ievākšanu, izmantot citus sēņu lasīšanas palīgus un palīglīdzekļus. Sēņu lasīšanā atļauts izmantot nazi sēņu nogriešanai un konteineru (grozu, spaini) sēņu uzglabāšanai.

Piedaloties sacensībās, dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli.

Dalībnieki apņemas necelt pretenzijas pret organizatoriem saistībā ar sacensībās gūtajām traumām, kuru iemesls var būt pašu dalībnieku nevērība, apstākļu nenovērtēšana, pārslodze vai citu dalībnieku vaina.

5. Reģistrācija

Komandas reģistrējas sekretariātā sacensību norises vietā. Reģistrācija līdz plkst. 9:40.

Reģistrējoties komanda iesniedz komandas dalībnieku sarakstu ar parakstiem par šī nolikuma ievērošanu un saņem komandas reģistrācijas numuru. Numurs tiks izmantots savāktās sēņu ražas identificēšanai. Pēc reģistrācijas komandas sastāvu nedrīkst mainīt.

6. Starts

Sacensību starts ir kopējs visām komandām 24. septembrī plkst. 10:00.

Starta zonā sacensību dalībniekiem jāierodas līdz plkst. 9:50.

Komanda ierodas starta zonā, pēc tiesnešu pieprasījuma uzrāda komandas numuru un tukšus sēņu lasīšanas konteinerus.

Komanda dodas uz starta vietu.

Sacensību galvenais tiesnesis paziņo sēņu sugu vai vairākas sugas, kuru augļķermeņu kopējais svars tiks vērtēts. Tiek vērtētas sēnes bez tārpiem.

Pēc starta signāla, komanda dodas distancē. Nokavējušās komandas var doties distancē līdz plkst. 11:00, bet to distances laiks tiek skaitīts no oficiālā starta brīža.

7.Darbība distancē

Sēņošanas kontrollaiks ir 2 stundas. Šajā laikā, pēc starta brīža dalībnieki sāk sēņot. Komandas dalībnieki var sēņot šķirti, bet sacensību finišā jāierodas kopā. Jebkura cita palīdzība no malas (sēņošana, sēņu papildināšana, transportēšana, u.c.) ir aizliegta.

Finišā jāierodas abiem komandas dalībniekiem. Komandas laiks tiek fiksēts, pēdējam komandas dalībniekam ierodoties finišā. Pēc finiša komanda nodod numuru un identificētu ievākto sēņu ražu.

Viena vai abu komandas dalībnieku izstāšanās gadījumā diskvalificē visu komandu. Tomēr komanda drīkst turpināt sacensības, piedaloties nepilnā sastāvā ārpus konkurences un nepretendējot uz vietu kopvērtējumā.

Ja komanda finišē pēc 12:00, par katru nokavēto minūti tiek atrēķināti 100g no kopējās ievāktās sēņu ražas. Ja komanda finišu sasniedz ātrāk par 12:00, soda svara samazinājums netiek noteikts.

Komanda izstāšanās gadījumā dodas patstāvīgi uz sacensību centru..

Protestus vai iebildumus komandas kapteinis var iesniegt rakstiskā veidā pusstundu pēc savas komandas finiša.

8. Rezultātu noteikšana un apbalvošana

Komandas rezultātu aprēķina, nosverot savākto sēņu ražu individuāli katram dalībniekam. Komandas ražas svars tiek aprēķināts summējot komandas dalībnieku ievākumu. Svēršanas brīdī tiesnesis pārbauda sēņu kvalitāti (vērtētas tiek sēnes bez tārpiem un mehāniskiem piemaisījumiem). Svēršanas brīdī tiek atņemts sēņu svars par pārtērēto kontrollaiku.

Apbalvotas tiek pirmās 3 komandas, kuras savākušas vislielāko vērtējamo sēņu ražu (svaru). Tiek apbalvoti 3 individuālie sēņotāji, kuri savākuši lielāko sēņu ražu.

Individuālās balvas tiek pasniegtas šādās nominācijās:

  • par atrasto skaistāko sēni;
  • par atrasto neparastāko sēni;
  • par atraktīvāko komandas formu.

Pēc visu dalībnieku sēņu ražas nosvēršanas, sēņotājs saņem savas salasītās sēnes atpakaļ.

Details

Date:
24/09/2017
Time:
09:00 - 17:00

Organizer

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Email:
sports@kekava.lv
Website:
sports.kekava.lv

Venue

Daugmales multifunkcionālais centrs

Comments are closed.