Dokumenti

Nolikumi

Saistošie noteikumi

Publisko maksas pakalpojumu cenrādis un infrastruktūras objektu izmantošanas noteikumi

Vērtēšanas komisijas sēžu protokoli

2022. gads

2021. gads

2020. gads

Stratēģijas, darba plāni un publiskie pārskati

Darba plāns
Stratēģijas
Publiskie pārskati