Dokumenti

Nolikumi

Saistošie noteikumi

Vērtēšanas komisijas sēžu protokoli (atsevišķā lapā)

Stratēģijas, darba plāni un publiskie pārskati

Darba plāns
Stratēģijas
Publiskie pārskati
Sporta objektu lietošanas noteikumi:
Ja pārlūks never vaļā kādu no datnēm, tad spiežam peles labo taustiņu uz saites un izvēlamies saglabāt datni lokāli (save as … ).