Ķekavas novada pašvaldība piedalās ES projektā Traditgam

No šī gada Ķekavas novada Sporta centrs sadarbībā ar partnervalstīm Spāniju, Itāliju un Poliju realizē Erasmus+ Sport projektu Traditgam, kura mērķis ir starpkultūru, tradicionālo vērtību un paaudžu mobilitātes veicināšana, izmantojot tradicionālās spēles.

Projekta nolūks ir palielināt izpratni par Eiropas Savienības (ES) vērtībām, vienotības un dažādības principiem, kā arī kultūras identitāti, apziņu un tās sociālo un vēsturisko mantojumu ar katras valsts tradicionālo spēļu palīdzību.

Projekta skatījumā spēles ir fiziska aktivitāte, kas veicina dažādu kultūru apmaiņu starp ES valstīm.

Partnervalstis kopīgi veido datubāzi ar 20 tradicionālajām spēlēm, izpētot to izcelsmi un iepazīstinot ar tām arī citas dalībvalstis. Ķekavas novada pašvaldība demonstrēs piecas latviešu tradicionālās spēles: Lēnāk brauksi, tālāk tiksi, Sunīši, Gurķi, 12 kociņi un Čiekuru golfs, izmantojot dabas resursus un uzsverot rūpes par vidi.

Projektu līdzfinansē ES. Projekts 101132271 – Traditgam tiek realizēts no 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Comments are closed.