Veselības apļi Baložos otrdienās + rezultāti

KOPVĒRTĒJUMS PĒC 3 POSMIEM (PDF)

NOLIKUMS

Sporta aktivitātes „Veselības apļi 2024” pavasaris Ķekavas novadā Baložos.

1. Mērķis un uzdevums.

Visu paaudžu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un fiziskās sagatavotības veicināšana.

Sporta aktivitāšu attīstības veicināšana.

2. Laiks un vieta.

Aktivitātes notiek mežā pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa.

Aktivitātes notiek 8 posmos no 2024. gada 5. marta līdz 23. aprīlim katru otrdienu no plkst. 14:30-17:30.

3. Vadība.

Aktivitātes organizē un vada Ķekavas novada Sporta centra Baložu sporta iniciatīvu centrs (mob. tel. 26352704). Galvenais tiesnesis Māris Ozoliņš.

4. Dalībnieki, grupas un aptuvenie distanču garumi.

Aktivitātēs piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Sportisti ir atbildīgi par savu veselības stāvokli ( Sporta likuma 18. pants). Aktivitāšu organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sporta aktivitāšu laikā.

Dalībnieki var piedalīties 2 aktivitāšu veidos – kājnieki (gājēji, nūjotāji, skrējēji) un riteņbraucēji. Dalībnieks katrā posmā var piedalīties vienā vai abos aktivitāšu veidos. Katrā aktivitāšu veidā dalībnieki tiek vērtēti šādās vecuma grupās:

  • sievietes,
    • vīrieši,
    • jaunietes (2005.g.dzimuši un jaunāki),
    • jaunieši (2005.g.dzimuši un jaunāki).

5. Pieteikšanās un starta kārtība.

Pieteikšanās un individuālais starts aktivitāšu starta vietā pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa no plkst. 14:30-17:30.

6. Vērtēšana.

Dalībnieks brīvi izvēlētā laikā no plkst. 14:30 līdz 17:30 veic nomarķētas distances apļus. Dalībniekam tiek saskaitīti šajā laikā veiktie pilnie apļi. Ja dalībnieks finišē pēc 17:30, pēdējais aplis netiek ieskaitīts.

Kopvērtējumu aprēķina pēc 6 posmos veikto apļu summas katrā aktivitāšu veidā un vecuma grupā.

Rezultāti par iepriekšējām kārtām tiks izlikti aktivitāšu centrā un publicēti Internetā sports.kekava.lv.

7. Īpašie noteikumi riteņbraucējiem.

Riteņbraucējam atrodoties trasē obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere. Par tās nelietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts attiecīgajā posmā.

8. Apbalvošana.

Katrā posmā katrs sporta aktivitāšu dalībnieks saņem veicināšanas balviņu.

Kopvērtējuma labāko dalībnieku apbalvošana katrā aktivitāšu veidā un vecuma grupā 23. aprīlī sacensību vietā plkst. 17:45.

9. Dalības maksa.

Aktivitātes bez dalības maksas.

10. Izdevumi.

Izdevumus, kas saistīti ar aktivitāšu organizēšanu, sedz Ķekavas novada Sporta centrs.

11. Izmaiņas nolikumā.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas aktivitāšu centrā, kā arī Interneta mājas vietnē http://sports.kekava.lv.

12. Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai.

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus. https://kekava.lv/privatumu-politika/

Comments are closed.