Ķekavas novada Sporta centra vadītājas amatā iecelta Anete Medne

31. janvārī Ķekavas novada domes sēdē par Ķekavas novada Sporta centra vadītāju iecelta Anete Medne, kura darbu uzsāks šā gada 1. februārī. A.Medne sporta jomā strādā jau divdesmit gadus – no tiem četrpadsmit gadus kā direktores vietniece sporta organizatoriskajos jautājums Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā  (no šā gada Ķekavas novada Sporta centrā), iegūstot pieredzi novada sporta vadības un veselības veicināšanas darba specifikā, finanšu un budžeta plānošanā, lietvedībā un personālvadībā.

 2024. gada 1. janvārī darbību sāka Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Ķekavas novada Sporta centrs”, kas izveidota, apvienojot Ķekavas novada pašvaldības iestādi “Baldones Sporta komplekss” un Ķekavas novada pašvaldības aģentūru “Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra”. Saistībā ar jaunas iestādes izveidi, no 2023. gada 1. decembra līdz 2024.gada 16. janvārim Ķekavas novada pašvaldība rīkoja konkursu uz Ķekavas novada Sporta centra vadītāja/-as amatu. Tika saņemti 14 pieteikumi un uz konkursa 2. kārtu tika aicināti 7 kandidāti. Šā gada 23. janvārī konkursa komisijas sēdes laikā tika izvērtēti 2. kārtas rezultāti un tika nolemts uz Ķekavas novada domes sēdi apstiprināšanai Ķekavas novada pašvaldības iestādes ,,Ķekavas novada Sporta centrs’’ vadītāja amatā virzīt pretendentu ar vislielāko iegūto punktu skaitu – Aneti Medni.

Ķekavas novada Sporta centra topošā vadītāja Anete Medne: “Esmu pārliecināta, ka ikvienā situācijā ir iespējams rast risinājumu, kas apmierinātu visas iesaistītās puses. Īpaši aktuāli tas ir iestāžu apvienošanas gadījumā, kad nepieciešams noteikt un efektīvi realizēt vienotu darbības stratēģiju, līdzsvarojot piedāvātos pakalpojumus visā novada administratīvajā teritorijā. Teritoriālā reforma un tai sekojošā iestāžu apvienošana nesusi ne tikai virkni izaicinājumu, bet arī iespēju, kuru saskatīšana un veiksmīga izmantošana būs jaunu organizāciju vadītāju primārais uzdevums.”

A.Medne plāno uzsākt darbu pie Ķekavas novada Sporta centra attīstības stratēģijas, skaidri definēt iestādes struktūru, ņemot vērā apvienoto sporta organizāciju līdzšinējās tradīcijas un pieņemtos darbības standartus. Tā kā Ķekavas novads atrodas izdevīgā lokācijā un ir resursiem bagāts, plānots pilnveidot un attīstīt jaunu sporta infrastruktūru piesaistot Eiropas fondus un privātos investorus. Paplašinoties velo ceļu tīklam, kas jau tuvākajā laikā savienos Ķekavas novadu ar citiem Pierīgas novadiem, iespējams organizēt sacensības un akcijas, kas veicinātu veselīgu dzīvesveidu un popularizētu zaļo mobilitāti. Prioritāšu vidū ir arī stadiona izveide, ko savām vajadzībām izmantotu vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi, sporta organizācijas un novada iedzīvotāji. A.Medne uzskata, ka iedzīvotājiem jāsniedz plašs veselīga dzīvesveida pasākumu klāsts, ietverot dažādas sabiedrības grupas, tostarp mazaizsargātākās, sniedzot iespēju sportot bez maksas vai ar nelielu līdzmaksājumu. Tāpat viņa uzskata, ka nepieciešams palielināt pašvaldības sniegto finansiālo atbalstu novadā reģistrētajām sporta biedrībām un klubiem, iespējams, ieviešot prioritāro sporta veidu noteikšanas kārtību (izveidojot kritērijus, pēc kuriem iedalīt novada sporta attīstības plānā – piramīda, masveidība, organizācijas privātais ieguldījums novada sporta infrastruktūras attīstībā).

Vēlam veiksmi ieceru īstenošanā!

Galerija

Informāciju sagatavoja Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Comments are closed.