BEZMAKSAS FIZISKĀS NODARBĪBAS SĀKUMSKOLAS VECUMA BĒRNIEM (1.-4.KLASE)

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” atbalstu tiek organizētas BEZMAKSAS FIZISKĀS NODARBĪBAS sākumskolas vecuma bērniem kopā ar treneri Maritu Miezi.
Nodarbības notiek Ķekavas sākumskolas sporta kompleksā – foajē 2.stāvā, pirmdienās 15:15-16:15, trešdienās 14:00-15:00.

Ierobežots sportistu skaits – 16

Sākums – š.g. 2.oktobrī, beigu datums 29.novembris.

Pieteikšanās: marita.pulla@inbox.lv (minēt bērna vārdu, uzvārdu, klasi, vecāku telefona numuru).

Comments are closed.