25. februārī notiks Ķekavas novada individuālais čempionāts novusā

NOLIKUMS

Ķekavas novada 2023.gada individuālajam čempionātam novusā.

 1. Mērķis un uzdevumi.
  • Noskaidrot labākos Ķekavas novada novusistus.
  • Aktivizēt nodarbošanos ar fizisko kultūru novadā. Popularizēt galda spēles.
 2. Vieta, laiks un vadība.

2.1. Sacensības notiks sestdienā, 2023.gada 25.februārī plkst. 10.00 Ķekavas sporta klubā.

2.2. Pieteikšanās sacensībām e-pastā andris.petrovs@kekava.lv vai jufo1@inbox.lv , pa tālruņiem 26423130 vai 29126835. Dalībnieku reģistrācija sacensību vietā līdz plkst. 9.45

2.3. Dalība sacensībās ir bez maksas.

2.4. Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. Sacensību tiesnesis Juris Firsts, t.29126835.

 1. Sacensību dalībnieki.

3.1. Sacensībās piedalās Ķekavas novadā dzīvojoši, strādājošie, kā arī Ķekavas novada komandas pārstāvošie sportisti – vīrieši, sievietes. Sacensību telpā jāuzturas sporta apavos. Dalībnieki startē ar savām novusa kijām un ripām. Sacensību organizatori var nodrošināt ar kijām un ripām ne vairāk kā 8 dalībniekus.

3.2. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā SportsKekava.

 1. Sacensību norise.

4.1. Sacensības ir individuālas. Spēles notiek pēc LR novusa federācijas noteikumiem. Sacensības notiek pēc riņķa vai Šveices sistēmas. Spēļu kārtību nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita.

 1. Apbalvošana.

5.1. Rezultātu vērtēšana notiek 3 grupās:

 1. grupa – „sporta” vīriešiem, kurā vērtē Latvijas novusa federācijas (LNF) licenzētus spēlētājus.
 2. grupa – „tautas” vīriešiem, kurā vērtē pārējos dalībniekus, kuriem nav LNF licence.
 3. grupa – „sievietes”, gan LNF licenzētās, gan nelicenzētās spēlētājas.

Katrā grupā 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju sarūpētajām balvām.

 1. Izmaiņas nolikumā

6.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas sporta spēļu dienā, kā arī Interneta mājas vietnē http://sports.kekava.lv.

Pasākumu atbalsta Putnu fabrika Ķekava un Ķekavas avots!

Comments are closed.