18. decembrī Baldones sporta kompleksā norisināsies Ziemassvētku turnīrs 3 pret 3 basketbolā

Ziemassvētku turnīrs 3 pret 3
NOLIKUMS
1. Mērķis:
1.1. Veicināt aktīvu dzīvesveidu un sekmēt 3×3 basketbola attīstību Baldonē.
2. Laiks un vieta:
2.1. Sacensības notiks 18.decembrī Baldones sporta kompleksa basketbola zāle.
3. Sacensību vadība:
3.1. Sacensības organizē Baldones sporta komplekss.
4. Sacensību dalībnieki:
4.1. Sacensībās var piedalīties ikviens pieaugušais vai jaunietis, kurš ir sasniedzis vismaz 15
gadu vecumu ar vecāka atļauju.
4.2. Dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli.
5. Sacensību kārtība:
9:00-9:30 Ierašanās un atzīmēšanās
9:45-10:00 Sacensību atklāšana un komandu izloze
10:10 Spēļu grafika izlikšana
10:20 Spēļu sākums (apakšgrupu spēles)
3 punktu metienu konkurss
Spēles par vietām
Apbalvošana
6. Reģistrēšanās sacensībām un spēļu grafiks:
6.1. Pieteikties sacensībām ir iespējams līdz 17.decembra plkst. 17:00, aizpildot pietiekuma
veidlapu elektroniski ŠEIT vai sūtot e-pastu uz basketbols.baldone@gmail.com, norādot vārdu,
uzvārdu, dzimšanas gadu un telefona numuru.
6.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu (vārds,
uzvārds, dzimšanas gads) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā Facebook lapā
Baldone.Kultūra un sports, kā arī fotogrāfiju publicēšanai.
6.3. Spēļu grafiks tiks publicēts pasākuma vietā uz informācijas stenda.
7. Komandu izloze:
7.1. Komandu izloze notiek sacensību dienā atklāti spēlētāju klātbūtnē. Komanda sastāv no 3
līdz 4 spēlētājiem atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.
8. Dalības maksa:
8.1. Dalība pasākumā ir bez maksas.
9. Sacensību noteikumi:
9.1. Visas spēles tiek spēlētas ar 6. izmēra Wilson Fiba 3×3 bumbu.
9.2. Katra komanda sastāv no 3 vai 4 spēlētājiem (trīs spēlētāji atrodas uz laukuma un viens
rezervē).
9.3. Spēles sākums:
9.3.1. Ar monētas palīdzību tiks izlozēta tā komanda, kura uzsāks spēli. Komanda, kura
uzvarēja izlozē, nosaka vai uzsāks spēli vai iespējamo spēles pagarinājumu.
9.3.2. Katrai komandai spēle obligāti jāuzsāk trīs spēlētāju sastāvā.
9.4. Punktu skaitīšana:
9.4.1. Katrs veiksmīgs metiens arkas iekšpusē ir novērtēts ar 1 punktu, bet katrs
veiksmīgs metiens arkas ārpusē ir novērtēts ar 2 punktiem.
9.4.2. Katrs veiksmīgs soda metiens ir novērtēts ar 1 punktu.
9.5. Spēles laiks / Spēles uzvarētājs:
9.5.1. Spēles ilgums 10 min vai līdz 21 punktam, ja komanda pirms spēles beigām ir šos
punktus sasniegusi (nav jābūt 2 punktu pārsvaram).
9.5.2. Ja pēc pamatlaika beigām ir neizšķirts, tiek spēlēts papildlaiks (sāk komanda, kura
spēli sāka aizsardzībā) līdz kāda no komandām pirmā gūst 2 punktus.
9.5.3. Komandai tiek piešķirts zaudējums, ja tā nav ieradusies uz spēles sākumu noteiktā
spēles laikā trīs cilvēku sastāvā, kas ir gatavi spēli sākt.
9.6. Piezīmes / soda metieni:
9.6.1. Sods metienā arkas iekšienē tiek sodīts ar vienu (1) soda metienu, savukārt sods
metienā ārpus arkas tiek sodītas ar diviem (2) soda metieniem.
9.6.2. Sods metienā, ja metiens ir bijis veiksmīgs, tiek sodīts ar vienu (1) soda metienu.
9.6.3. Komandas piezīmju norma ir 6 komandas piezīmes. Katra nākamā komandas
piezīme ir sodām ar 2 soda metieniem.
9.6.4. Komandas 10. un katra nākamā komandas piezīme, kā arī tehniskā un nesportiskā
piezīmes tiek sodītas ar diviem (2) soda metieniem un bumbas kontroli.
9.6.5. Bumbas kontrole paliek komandai pēc pēdējā soda metiena izpildes par
nesportisko piezīmi 2 soda metieni vai tehnisko piezīmi 1 soda metiens. Bumba tiek
ievadīta spēlē laukuma augšdaļā ārpus arkas, piespēlējot to pretiniekam un atgūstot
bumbu atpakaļ „bumbas čekošana”.
9.7. Bumbas izspēlēšana:
9.7.1. Pēc katra veiksmīga metiena pa grozu vai veiksmīga soda metiena (izņemot
situācijas, kad bumbas kontrole paliek uzbrūkošai komandai):
Spēlētājs no komandas, kuriem tikko tika iemests grozs, atsāk spēli driblējot vai
piespēlējot bumbu no pusapļa kas atrodas zem groza (nevis gala līnijas) uz vietu laukumā
ārpus arkas. Aizsardzības spēlētāji nedrīkst cīnīties par bumbu, ja tā atrodas pusaplī zem
groza.
9.7.2. Pēc bumbas izlidošanas autā vai noteikumu pārkāpuma bez soda metieniem
(bumba ir „mirusi”), spēles atsākšana notiek laukuma augšdaļā ārpus arkas, piespēlējot
to pretiniekam un atgūstot bumbu atpakaļ – „bumbas čekošana”.
9.7.3. Strīdus bumbas situācijā komandai, kura aizsargājās, tiek piešķirta bumbas
kontrole.
9.8. Ja komanda nedara visu iespējamo, lai uzbruktu uz grozu, tad tiesnesis ir tiesīgs brīdināt
par pēdējām (5) sekundēm uzbrukumā, sākot tās skaitīt.
9.9. Spēlētāju maiņas:
9.9.1. Spēlētāju maiņas ir abām komandām ir atļautas pie katras “mirušas” bumbas vai
pirms bumbas “čekošanas”.
9.9.2. Rezerves spēlētājs var nomainīties tikai tad, kad laukumā esošais spēlētājs nonāk
no spēles laukuma.
9.9.3. Spēlētāju maiņām nav nepieciešama nekāda rīcība no tiesnešiem.
9.10. Komandu klasifikācija:
9.10.1. Izspēles sistēma tiks noteikta turnīra dienā (atkarībā no komandu skaita).
9.10.2. Ja apakšgrupu spēlēs turnīrā divām komandām ir vienāds punktu skaits, tad
vispirms tiek ņemts vērā savstarpējo spēļu uzvaru skaits. Ja tas ir vienāds, tad gūto
punktu skaits visās apakšgrupu spēlēs.
9.11. Dalībnieks var tikt diskvalificēts no spēles par vardarbīgu rīcību, mutisku un fizisku
agresiju. Par atkārtotu tādu rīcību spēlētājs var tikt diskvalificēts no turnīra.
10. Uzvarētāju apbalvošana:
10.1. Tiks apbalvotas 1.-3. vietas komandas ar medaļām, kā arī 3 labākie dalībnieki 3 punktu
metienu konkursā.
11. Citi jautājumi:
11.1. Organizatori nodrošina tiesnešus, balvas un visu nepieciešamo saistībā ar pasākuma
organizēšanu.
11.2. Organizatoriem ir tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā.
11.3. Visus strīdus vai nolikumā neatrunātos jautājumus risina sacensību galvenais tiesnesis.
11.4. Dalībnieki paši uzņemās atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām.
11.5. Pasākuma vietā var notikt fotogrāfēšana vai video filmēšana sabiedrības informēšanas
nolūkos.

Comments are closed.