Konference “Tautas sporta attīstības prakses Latvijā un Ķekavas novadā”

2020.gada 18.novembrī tika apstiprināts Erasmus+ Sports programmas mazās sadarbības partnerības starptautisks projekts “CArpet bowls foR everyonE / CARE – Paklāju boulings ikvienam “ (Projekta Nr. 622461-EPP-1-2020-1-LV-SPO-SSCP). Projekta partneri – organizācijas no Itālijas, Turcijas, Norvēģijas un Dānijas.

Projekta mērķis – iesaistīt veselību veicinošās fiziskajās aktivitātēs arvien plašāku iedzīvotāju skaitu, lai aktivitātes būtu regulāras, kā arī, lai veicinātu sadarbību starp dažādu paaudžu cilvēkiem. Popularizēt paklāju boulinga spēli, kas piemērots dažādu vecumu cilvēkiem. Mazināt fizisko pasivitāti sabiedrībā un veicināt sociālo iekļaušanos.

Projekta noslēgumā š.g. 25.oktobrī Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra rīko konferenci “Tautas sporta attīstības prakses Latvijā un Ķekavas novadā”. Konferences moderators – LTV žurnālists Gusts Kikusts. Konferenci atklās Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Žilko.

 

KONFERENCES TĒMAS:

  • Valsts sporta politikas pamatnostādnes tautas sporta attīstībai Latvijā – Izglītības un Zinātnes ministrija, Sporta departaments, Valsts sekretāra vietnieks – departamenta direktors Edgars Severs.
  • Sabiedrības veselība – Slimību profilakses un kontroles centra Vecākā sabiedrības veselības analītiķe Iveta Pudule.
  • Tautas sports Ķekavā – Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore Dace Cīrule.
  • Par projekta “Paklāju boulings ikvienam” ideju un rezultātiem – Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras projektu vadītāja Laine Kreicere.
  • Tautas sports Jēkabpils novadā. Labie prakses piemēri – Jēkabpils sporta centrs – direktora vietniece Aiva Jakubovska / sporta organizatore Dace Zariņa.
  • Skolu sports Zemgalē. Ķekavas vidusskolas sākumskolas labās prakses piemērs – sporta un veselības jomas koordinators Aiga Liepkalne.
  • Ogres novada pašvaldības izaicinājums sporta infrastruktūras attīstībā – Ogres novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska.
  • Konferences aktīvajā daļā – Paklāju boulinga praktiskās nodarbības. Aktivitātes mērķis – dalībniekiem pašiem izmēģināt spēli un saprast tās būtību: – īss ievads; – kas nepieciešams, lai to noorganizētu minimāliem līdzekļiem; – dalībniekiem iespēja piedalīties paklāju boulinga mini turnīrā.

Mūsu mērķis – konferences laikā gūtās atziņas un labās prakses piemēri iedvesmo sporta organizatorus un interesentus jaunu veselīga dzīvesveida veicinošu pasākumu īstenošanai Latvijas novados.

Pieteikšanās konferencei (bez dalības maksas): šeit līdz š.g.20.oktobrim.

Konferenci līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+ Sports”

Konferenci organizē: Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi

Comments are closed.