Ķekavas sporta klubā atklāta trenažieru zāle

Ķekavas sporta klubā atklāta trenažieru zāle

Š.g.18. oktobrī Ķekavas sporta klubā svinīgi tika atklāta trenažieru zāle. Ar uzrunu visus klātesošos sveica Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore Dace Cīrule.

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra (ĶNPSA) 2022.gada februārī piedalījās biedrības “Partnerība Daugavkrasts” izsludinātajā LEADER projektu konkursā – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekts “Trenažieru zāles aprīkojuma piegāde Ķekavas novada publiski pieejamās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai” (projekta Nr. 22-04-AL09-A019.2201-000001) tika apstiprināts 2022.gada 17.jūnijā:. Trenažieru zāles aprīkojuma iegādei tika piesaistīts publiskais finansējumu EUR 25 500,00 apmērā.

Īstenojot šo projektu, ir tapusi moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša trenažieru zāle Ķekavas sporta kluba telpās.

Trenažieru zāles darba laiks katru dienu no 8:00-22:00. Viena apmeklējuma ilgums 1h. Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi: https://sports.kekava.lv/sa/svaru-zale/
Trenažieru zāles rezervācija veicama šeit: bookla.com https://bookla.com/lv/company/kekava-svaru-zale-klubs-sports#book-now
Ja internets nav pieejams, rezervāciju var veikt, zvanot Ķekavas sporta klubam, tel.: 67936308.

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra

 

Comments are closed.