Aicinājums atklātajām karatē sacensībām “ZELTA RUDENS” Baložos 15. oktobrī – sacensību nolikums

Latvijas Enšin – karatē federācija

ATKLĀTĀS ENŠIN – KARATĒ

MEISTARSACĪKSTES “ZELTA RUDENS”

ĶEKAVAS NOVADA

NOLIKUMS

MĒRĶI UN UZDEVUMI

1. Pilnveidot sportistu meistarību, tehniku un sacensību praksi.

2. Noteikt labākos sportistus.

3. Iesaistīt jaunatni sistemātiskās sporta nodarbībās.

4. Veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp sportistiem un treneriem.

5. Augstu tikumisko un fizisko īpašību veidošana, personības vispusīga audzināšana.

ORGANIZATORI

1. Latvijas Enšin – karatē federācija

2. Atbildīgais: sensei Jeļena Berežņeva (II dans)

3. Galvenais tiesnesis: sensei Aleksandrs Denisovecs (I dans)

LAIKS UN VIETA

2022. gada 15. oktobris, 09.00-18.00, Baloži, Skolas iela 6, Baložu vidusskola.

DALĪBNIEKI

 1. Enšin – karatē dalībnieki, kuriem ir oficiālais statuss un citu karatē veidu komandas

(turpmāk – Dalībnieki).

2. Dalībnieku skaits neierobežots. Dalībnieku kvalifikācija: 10 kju – 1 kju (10 jostu sistēma).

3. Dalībnieku sporta forma: tīrs, baltas krāsas kimono, ar visām sporta veida atšķirības

zīmēm, kāju uzlikas, bandāža, zobu sargi, cimdi, krūšu aizsardzība meitenēm.

MEISTARSACĪKŠU KATEGORIJAS UN CĪŅU REGLAMENTS

 1. Cīņas meistarsacīkstēs notiek pēc vecuma un svara kategorijām*:

Vecums, gadi

Kategorija, kg

Kategorija, kg

Kategorija, kg

Kategorija, kg

Kategorija, kg

4 – 5

-20

-25

-30

+30

6 – 7

-20

-25

-30

+30

8 – 9

-25

-30

-35

-40

+40

10 – 11

-30

-35

-40

-45

+45

12 – 13

-40

-45

-50

-55

+55

14 – 15

-55

-60

-65

-70

+70

16 – 17

-70

-75

-80

+80

 • Meitenes: 4 – 5 gadi, 6 – 7 gadi, 8 – 9 gadi, 10 – 11 gadi, 12 – 13 gadi, 14 – 15 gadi, 16 – 17 gadi; kategorijas tiks izveidotas pēc visu pieteikumu saņemšanas.

 • IESĀCĒJI: kategorijas tiks izveidotas pēc visu pieteikumu saņemšanas. Prasības: treniņu pieredze līdz 1 gadam ieskaitot vai maza sacensību pieredze: 1-3 sacensības.

2. Gadījumā, ja kādā no augstākminētajām svara kategorijām tiks pieteikti trīs vai mazāk

sportisti, svara kategorijas tiks apvienotas.

*Pēc visu pieteikumu saņemšanas svara kategorijas var tikt papildinātas vai mainītas.

3. Cīņu reglaments:

 • 4-5, 6-7 un 8-9 gadi 1 min. + 1 min., ar 30 sek. pārtraukumu;

 • 10-11, 12-13 gadi 1,5 min. + 1 min., ar 30 sek. pārtraukumu;

 • 14-15, 16-17 gadi 2 min. + 1 min., ar 1 min. pārtraukumu.

MEISTARSACĪKŠU PROGRAMMA UN NORISES KĀRTĪBA

1. Sākums:

 • vecumam 14-15, 16-17 gadi plkst. 10.00.

 • vecumam 4-5, 6-7 un 8-9 gadi plkst. 12.00

 • vecumam 10-11, 12-13 gadi plkst. 16.00

3. Apbalvošana attiecīgi: plkst. 12.30, 16.30 un 18.00.

4. Meistarsacīkstes noris pēc apļa, olimpiskas vai jauktās sistēmas (atkarībā no dalībnieku skaita kategorijā).

5. Kontrolsvēršanas notiks pēc tiesnešu kolēģijas pieprasījuma.

TIESĀŠANA UN APBALVOŠANA

1. Meistarsacīkšu tiesnešu kolēģija sastāv no Enšin – karatē un citu pilnkontakta karatē veidu speciālistiem.

2. Meistarsacīkšu galvenais tiesnesis – Sensei Aleksandrs Denisovecs (I dans).

3. Meistarsacīkšu godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar atbilstošu vērtību medaļām

un diplomiem. Par I, II, III vietām komandu kopvērtējumā – ar kausiem.

4. Katrā svara kategorijā tiks noteikta tikai viena III vieta.

PIETEIKŠANĀS

1. Pieteikumus līdz 2022. gada 5. oktobrim elektroniski sūtīt uz e-pastu:

enshinkarate.latvia@gmail.com (pieteikuma anketa pielikumā).

2. Dalībai Meistarsacīkstēs visas komandas (Dalībnieki) tiesnešu kolēģijai iesniedz

sekojošus dokumentus:

 • pieteikuma oriģinālu;

 • izziņu no sporta ārsta;

 • iesniegumu no vecākiem;

 • apdrošināšanas polisi.

3. Kāda no augstākminēto dokumentu trūkuma dēļ, visu atbildību uzņemas komandas pārstāvis.

CITI NOTEIKUMI

1. Pirmo nepieciešamo medicīnisko palīdzību sniedz kvalificēts medicīnas

darbinieks.

2. Meistarsacīkšu organizatori neuzņemas atbildību par traumatismu, dalībnieku un

skatītāju personīgo mantu drošību.

3. Meistarsacīkstes notiks bez skatītājiem, epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā.

4. Visi dalībnieki startē tikai ar savu personīgo ekipējumu.

5. Pielikumā obligāti noradīt federāciju, klubu, komandu pārstāvju vārdu, uzvārdu.

6. Nepiederošo personu atrašanas meistarsacīkstēs ir aizliegta.

7. Meistarsacīkšu organizators sacensību vietu nodrošinās ar dezinfekcijas līdzekļiem.

ŠIS NOLIKUMS IR OFICIĀLS IELŪGUMS UZ ENŠIN – KARATĒ MEISTARSACĪKSTĒM “ZELTA RUDENS”.

Comments are closed.