Erasmus+ Sport projekts

2020.gada 18. novembrī Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra parakstīja dotāciju līgumu ar Eiropas Komisiju, kura ietvaros divu gadu periodā no 01.01.2021. līdz 31.12.2022. paredzēts popularizēt paklāju boulinga spēli, kas piemērots dažādu vecumu cilvēkiem. Un tādējādi paredzēts iesaistīt veselību veicinošās fiziskajās aktivitātēs arvien plašāku iedzīvotāju skaitu, lai aktivitātes būtu dažādas un regulāras, kā arī, lai veicinātu sadarbību starp dažādu paaudžu cilvēkiem. 

Projekta “CArpet bowls foR everyonE / CARE”, Nr. 622461-EPP-1-2020-1-LV-SPO-SSCP ietvaros š.g.20.,21.oktobrī Ķekavas sporta klubā tika organizēta pirmā tikšanās reize visiem projekta dalībniekiem: no Latvijas, Dānijas, Norvēģijas, Itālijas un Turcijas. Tikšanās laikā tika izrunātas ar projektu saistītas aktualitātes, kā piemēram: paklāju boulinga vienotas rokasgrāmatas izstrāde, spēles popularizēšanas iespējas Latvijā, Itālijā un Turcijā, tika apstiprinātās turpmākās tikšanās reizes Dānijā, Itālijā, Turcijā, ar noslēguma tikšanos un konferenci Latvijā – Ķekavā. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar spēles vēsturi un tās attīstību Dānijā un Norvēģijā, kur tā ir ļoti populāra. Tikšanās ietvaros tika rīkots paklāju boulinga miniturnīrs, piedaloties Baložu un Ķekavas aktīvajiem senioriem. Turnīra laikā bija iespēja pilnveidot spēles tehniku, kā arī papildināt zināšanas par spēles noteikumiem, kurus pārzin partneri ar lielu spēlēšanas pieredzi no Dānijas un Norvēģijas. 

Comments are closed.