Visu novembri piektdienās atklātais tiešsaistes šaha turnīrs „Šaha rudens Ķekavas novadā”

Nolikums

1. Mērķis un uzdevums.

Noskaidrot labākos Ķekavas novada šahistus, lai sekmētu novada komandas veidošanu.

Popularizēt šahu Ķekavas novadā un Latvijā.

2. Vieta un laiks.

Sacensības notiek interneta platformā: lichess.org 4 posmos – piektdienās 2021. gada 5., 12., 19. un 26. novembrī.

Sākums plkst.18.00.

Jāpievienojas komandai: https://lichess.org/team/kekavas-novada-sahs

Turnīra adrese 5.novembrī: https://lichess.org/swiss/cvS4Gjs0

Turnīra adrese 12. novembrī: https://lichess.org/swiss/OV14iSzS

Turnīra adrese 19. novembrī: https://lichess.org/swiss/D0S3LuwX

Turnīra adrese 26. novembrī: https://lichess.org/swiss/2x8UncyG

Turnīra parole: Balozi21

3. Vadība.

Sacensības organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs (tālr. 26352704). Sacensību galvenais tiesnesis Verners Putka (tālr. 26756223).

4. Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs un uzaicinātie viesi. Vērtēšana notiks šādās grupās:

    • Sievietes.

    • Vīrieši.

5. Sacensību kārtība.

Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Apdomas laiks katram dalībniekam 7 minūtes + 4 sekundes par gājienu. Kopvērtējumu aprēķina pēc 3 posmu labākajiem rezultātiem.

6. Pieteikumi.

Sacensībās noteikta iepriekšējā pieteikšanās mājaslapā https://sports.kekava.lv/sahs līdz 2021. gada 3. novembrim, norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, adresi, telefonu vai e-pasta adresi, lichess vārdu, kā arī pievienojoties lichess.org komandai – Kekavas novada sahs.

7. Uzņemšana.

Visus izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

8. Apbalvošana.

Tiks apbalvoti 1. – 3. vietas ieguvēji kopvērtējumā katrā grupā, kā arī labākā jauniete (2003. dz.g. un jaunāka) un labākais jaunietis (2003. dz.g. un jaunāks). Vienāda punktu skaita gadījumā: Buholca koeficients.

Atsevišķi tiks apbalvots arī kopvērtējumā labākais sportists no Ķekavas novada katrā grupā.

Apbalvošanas norise, vadoties pēc tā brīža Latvijā noteiktajiem ierobežojumiem, tiks paziņota 30. novembrī http://sports.kekava.lv.

9. Dalībnieku ievērībai.

Dalībnieki, piedaloties turnīrā, ievēro sporta ētikas un godīgas spēles principus.

Dalībnieki, piedaloties turnīrā, piekrīt, ka organizatoru lēmuma gadījumā par krāpšanos turnīrā, dalībnieks nevar apstrīdēt organizatoru lēmumu.

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.

Comments are closed.