“Agates Sports” padarītais un sasniegtais “pandēmijas ēnā”

Atskatoties uz aizvadīto gadu varam lepni teikt , laiks nav pavadīts veltīgi. Atšķirībā no daudziem sporta veidiem, kur trenēties nebija iespējams mūsu nodarbības, kas  notiek āra sporta laukumā turpinājās. Pateicoties atbalstam no Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras, esam uzlabojuši laukumu, iegādājoties jaunus krāsainus šķēršļus. Organizējām treniņu sacensības pie sevis “Agatēs”, uzaicinot arī kaimiņu staļļu jātniekus. Esam izaudzējuši un iestrādājuši jaunos sporta zirgus. Kopumā saimniecībā ir 32 zirgi, ieskaitot jaunos zirgus un kumeļus.
Mūsu audzēkņi 2021. gada vasaras sezonā ir piedalījušie vairākās sacensībās un guvuši godalgotas vietas un līdz ar to sacensību pieredzi. Diemžēl, pagājušo ziemu sacensības nebija atļautas.
Mūsu sasniegumi:

  • “Tērvetes kauss” – pirmās sacensības pēc pauzes – 11. vieta no vairāk kā 70 dalībniekiem;
  • “Jauno jātnieku skola” – 2. un 4. vieta no vairāk kā 70 dalībniekiem;
  • “Drostalu kauss” – 5. vieta no 50 dalībniekiem;
  • “Branku Rudens” treniņu sacensības –  2. vieta no 49 dalībniekiem;
  • “Kurģu kauss” treniņu sacensības – 2. vieta no 30 dalībniekiem.

Panākumus un sportisko izturību visiem aktīva, veselīga dzīvesveida piekritējiem vēlot,

Andra Šteinberga no “Agates Sports”

Comments are closed.