27. septembrī šķēršļu skrējiens Baložos!

Eiropas sporta nedēļa 2021 Ķekavas novadā

Šķēršļu skrējiens Baložos

 1. Mērķis un uzdevums.

Mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem.

Popularizēt sporta aktivitātes kā veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanas veidu Ķekavas novada iedzīvotāju vidū. 

 1. Laiks un vieta.

Šķēršļu skrējiens notiek 2021. gada 27. septembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00 mežā pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa (sekot norādēm no sporta kompleksa ieejas).

 1. Vadība.

Šķēršļu skrējienu organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs (mob. tel. 26352704). Sacensību galvenais tiesnesis Lauma Žilko.

 1. Dalībnieki.

Šķēršļu skrējienā piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi bez vecuma ierobežojuma. 

 1. Pieteikšanās un starta kārtība.

Dalībnieki aizpilda pieteikuma anketu, norādot vārdu, uzvārdu un telefona numuru (saziņai ar dalībnieku).

Dalībnieki startē brīvi izvēlētā laikā no 15.00 līdz 18.00 pēc tiesneša signāla.

 1. Programma.

Šķēršļu skrējienā ietverta ar pamatkustībām – rāpošanu, soļošanu, skriešanu, lēkšanu un mešanu –  saistīta šķēršļu pārvarēšana āra apstākļos, kuru dalībnieki veic individuāli.

 1. Vērtēšana.

Dalībniekus šķēršļu skrējienā vērtē tiesneši.

Dalībniekiem tiek fiksēts šķēršļu skrējienā pavadītais laiks, tam ir informatīvs raksturs, tas tiek publicēts http://sports.kekava.lv š.g. 28. septembrī. 

 1. Apbalvošana.

Visus šķēršļu skrējiena dalībniekus apbalvo ar veicināšanas balviņām tūlīt pēc finiša. Visi šķēršļu skrējiena dalībnieki piedalās 5 loterijas balvu izlozē, kuras rezultāti tiks publicēti http://sports.kekava.lv š.g. 28. septembrī. 

 1. Izdevumi.

Izdevumus, kas saistīti ar šķēršļu skrējiena organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

 1. Izmaiņas nolikumā.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informācija par to tiek izvietota šķēršļu skrējiena startā, kā arī Interneta mājas vietnē http://sports.kekava.lv..

 1. Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai!

Šķēršļu skrējiens notiek saskaņā ar epidemioloģiskās  situācijas ievērošanas noteikumiem valstī. 

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.

 

Comments are closed.