21. septembrī Ķekavas novada skolu sacensības orientēšanās sportā „Skolu kauss 2021” Daugmalē

Aicinām Ķekavas novada skolu skolēnus piedalīties Ķekavas novada skolu sacensības orientēšanās sportā „Skolu kauss 2021” Daugmalē šī gada 21. septembrī. Sacensību mērķis ir iepazīstināt novada skolēnus ar orientēšanās sportu kā arī palīdzēt novada skolu sporta skolotājiem izveidot skolu komandas Latvijas skolu orientēšanās kauss 2021 sacensībām Siguldā šī gada 29. septembrī.

Sacensību nolikums:

NOLIKUMS

 

  1. Mērķis un uzdevums.

Veicināt orientēšanās sporta attīstību.

Popularizēt sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, kas sekmē cilvēka vispusīgu attīstību.

Turpināt iepazīstināt novada skolēnus ar orientēšanās sportu.

Palīdzēt novada skolu sporta skolotājiem izveidot skolu komandas Latvijas skolu orientēšanās kauss 2021 sacensībām Siguldā š.g. 29. septembrī.

 

  1. Laiks un vieta.

Sacensības notiek 2021. gada 21. septembrī  Daugmalē, apdzīvotajā teritorijā ap Daugmales pamatskolu no plkst. 9:00 līdz 14:00. Sacensību centrs pie Daugmales pamatskolas.

 

3 . Karte.

Daugmales pamatskolas apkārtnes karte, kartes autors A. Lagzdiņš, sagatavota 2017. gadā. Izmantotie apzīmējumi atainoti uz kartes un pieejami sacensību centrā. Distances veidojis un dabā kontrolpunktus izvietojis Reinis Zobens.

 

  1. Vadība.

Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs. Sacensību galvenais tiesnesis Lauma Žilko (mob. tel. 26352704). Sacensību starta un finiša tiesnesis Reinis Zobens (mob. tel. 22066443).

 

  1. Dalībnieki un grupas.

Dalībnieki piedalās šādās zēnu un meiteņu grupās:

1.- 3. kl. grupa

4.- 6. kl. grupa

7.- 9. kl. grupa

10.-12. kl. grupa

No katras novada vispārizglītojošās skolas startē ne vairāk kā 20 skolēni, bet komandā jābūt vismaz 3 skolēniem neatkarīgi no vecuma un dzimuma.

 

  1. Pieteikšanās un starta kārtība.

Sacensībās noteikta iepriekšējā pieteikšanās līdz š.g. 17. septembrim 15:00 uz e-pastu lauma.zilko@kekava.lv, norādot skolu, dalībnieka grupu, klasi, vārdu, uzvārdu. Parakstītu pieteikumu iesniegšana un dalībnieku reģistrācija sacensību dienā 15 minūtes līdz savas skolas starta laikam.

Sacensībās tiks izmantota IDENT atzīmēšanās sistēma, atzīmēšanās čipus izsniegs organizatori pirms starta.

Pirms katras skolas starta tiks organizēts īss atkārtojums par orientēšanās sportu, kartēs lietotajiem apzīmējumiem, CSN ievērošanu un praktiskas pamācības par taktiku distancēs.

Dalībnieku secību startā nosaka starta tiesnesis.

 

 

 

Starta laiki:

9.00 – Privātā pamatskola Gaismas Tilts 97

9.50 – Pļavniekkalna sākumskola

10.40 – Baložu vidusskola.

11.30 – Ķekavas vidusskola

12.20 – Baldones vidusskola

13.10 – Daugmales pamatskola

 

Organizatori var mainīt starta laikus pēc iepriekšējās pieteikšanās beigām un paziņot tos skolām telefoniski vai e-pastā līdz 20. septembrim plkst. 15:00.

 

Distances veikšanas kontrollaiks 40 minūtes.

 

  1. Vērtējums.

Vērtējums individuālais un komandu. Uzvarētājs saņem 1000 punktus. Katrai nākamajai vietai punktus aprēķina, uzvarētāja laiku dalot ar konkrētās vietas uzrādīto laiku.

Skolu kopvērtējumā tiek skaitīti katras skolas komandas 3 labāko dalībnieku izcīnītie punkti neatkarīgi no vecuma grupas.

Vienāda punktu skaita gadījumā, augstāku vietu iegūst skola, kurai sacensībām pieteikti mazāk skolēnu, ja to skaits vienāds, uzvar skola ar jaunāko dalībnieci, jaunāko dalībnieku.

 

  1. Citi sacensību notiekumi.

Sacensību laikā aizliegts šķērsot nepārvaramus žogus, sienas, apstādījumus un privātīpašumus, kas kartē attēloti ar olīvzaļu krāsu. Neievērojot noteikumus dalībnieks var tikt diskvalificēts. Pārvietojoties pa ielām, jāievēro Ceļu Satiksmes Noteikumi. Katrs dalībnieks, piedaloties sacensībās, apņemas ievērot sacensību noteikumus un tiesnešu norādījumus. Sportisti ir atbildīgi par savu veselības stāvokli ( Sporta likuma 18. pants). Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un iespējamiem kaitējumiem sacensību laikā.

 

  1. Apbalvošana.

Katras vecuma grupas 1.-3. vietu ieguvēji atsevišķi zēniem un meitenēm tiek apbalvoti ar medaļām.

Skolu kopvērtējumā 1.-3. vietas ieguvēji saņem kausus un diplomus.

Apbalvošanas vietu un laiku organizatori atsevišķi paziņos skolas komandas pārstāvim pēc komandas visu dalībnieku finiša.

 

10 . Finanses.

Dalībnieki startē bez dalības maksas.

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

 

  1. Izmaiņas nolikumā.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas sacensību centrā, kā arī Interneta mājas vietnē http://sports.kekava.lv.

 

  1. Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai!

Sacensības notiek saskaņā ar epidemioloģiskās  situācijas ievērošanas noteikumiem valstī.

 

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.

Comments are closed.