Orientēšanās Rēbuss #3, šoreiz Daugmalē!

Aicinām ikvienu piedalīties aizraujošā orientēšanās spēlē “Orientēšanās Rēbuss”! Šī spēle piemērota kā ģimenei ar maziem bērniem, tā jauniešiem un senioriem! Klāt jau spēle #3, šoreiz Daugmalē! Piedalies laika periodā no 10. jūnija līdz 18.jūlijam!
Spēle notiek attālināti Daugmalē, dalībnieki var sev ērtā laikā doties trasē, izvēloties atbilstošu pārvietošanās veidu (ejot, skrienot, ar nūjam, vai ar velo).
Uzdevumu lapu vari meklēt novada avīzē – jūnija numurā, vai lejuplādējiet un izprintējiet to paši ŠEIT.
Uzdevumu lapā ir attēloti 12 attēli ar dažādām vietām, kuras ir jāatrod un jāatbild uz uzdotajiem jautājumiem. Atbildē ir jāieraksta skaitļi un, kad visi punkti ir atrasti, jāsaskaita atbilžu summa. Lai komanda/dalībnieks kvalificētos balvu izlozei, pēc spēles ir jāaizpilda uzdevumu lapa (jābūt pareizai atbilžu summai).
Aizpildītu spēles biļeti mums līdz 18. jūlijam:
* iemetot Ķekavas sporta kluba pasta kastītē;
* atsūtot pa pastu uz adresi Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, “Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (sūtot atbildes pa pastu, tās ir jānosūta līdz konkrētās spēles pēdējai dienai);
* atsūtot elektroniski uz e-pastu: andris.petrovs@kekava.lv.
Balvu izloze notiks 20. jūlijā, būs pieejamas tiešraides sporta aģentūras Facebook un Instagram kontos.
Dalība spēlē ir BEZ MAKSAS!
Nolikumu skatīt zemāk.
Spēli atbalsta Putnu fabrika ĶekavaHerkuless

 

Spēles “Orientēšanās rēbuss”

NOLIKUMS

1.Mērķi un uzdevumi.

1.1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, saliedēt un radīt draudzīgu vidi Ķekavas novada iedzīvotājem;

1.2. Ar pārgājiena palīdzību iepazīt Ķekavas novadu.

2. Vieta un laiks.

2.1. Spēle notiek attālināti četros posmos:

2.1.1. Ķekavā (16.04.-16.05.21), atbilžu iesniegšanas vieta Ķekavas sporta klubs, adrese “Bultas”, Ķekava, LV-2123).

2.1.2. Baložos (13.05.-13.06.21.), atbilžu iesniegšanas vieta Ķekavas sporta klubs, adrese “Bultas”, Ķekava, LV-2123).

2.1.3. Daugmalē (tiks precizēts 1.06.21);

2.1.4. Baldonē (tiks precizēts 1.07.21);

2.2. Dalībnieki var doties trasēs jebkurā sev ērtā laikā līdz pat katras spēles noslēguma datumam (skatīt punktu 2.1.).

2.3. Spēles aptuvenais garums ir 3-5km.

3. Dalībnieki un atbilžu iesniegšana.

3.1. Ģimeņu komandas vai individuāls dalībnieks;

3.2. Lai piedalītos spēlē, dalībniekiem ir jāpaņem spēles karte, kura ir publicēta izdevumā “Ķekavas novads” vai jālejuplādē un jāizprintē mājaslapā sports.kekava.lv;

3.3. Aizpildīta karte ir jānogādā personīgi punktā 2.1. minētajās vietās, jānosūta elektroniski uz e-pastu: andris.petrovs@kekava.lv vai pa pastu uz adresi Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, “Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (sūtot atbildes pa pastu, tās ir jānosūta līdz konkrētās spēles pēdējai dienai);

3.4. Dalībnieki, piedaloties pārgājienā, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un drošību;

3.5. Dalībnieki, piedaloties pārgājienā, apliecina, ka neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook, Instagram lapā;

3.6. Dalībnieki ievēro visus Latvijā noteiktos tā brīža epidemioloģiskos nosacījumus;

4. Spēles organizatori.

4.1. Spēli organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra;

4.2. Dalība ir BEZ MAKSAS.

5. Spēles formāts.

5.1. Spēle notiek attālināti Ķekavas novada teritorijā, dalībnieki var sev ērtā laikā doties trasē, izvēloties atbilstošu pārvietošanās veidu (ejot, skrienot, ar nūjam, vai ar velo);

5.2. Uzdevumu lapā ir attēloti 12 attēli ar dažādām vietām, kuras ir jāatrod un jāatbild uz uzdotajiem jautājumiem. Atbildē ir jāieraksta skaitļi un kad visi punkti ir atrasti, jāsaskaita atbilžu summa;

5.3. Lai komanda/dalībnieks kvalificētos balvu izlozei, pēc spēles ir jāaizpilda uzdevumu lapa (jābūt pareizai atbilžu summai). Priecāsimies, ja savos FB vai IG kontos publicēsiet bildes un pieminēsiet mūs @sportskekava.

6. Apbalvošana.

6.1. Tiks izlozētas atbalstītāju sarūpētās balvas. Izlozes notiks pēc katras no spēlēm, datumi un laiki tiks precizēti, būs pieejamas tiešraides sporta aģentūras Facebook un Instagram platformās.

7. Izmaiņas nolikumā.

7.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā;

7.2. Plašāka informācija: e-pasts: andris.petrovs@kekava.lv , tel. nr. 26423130.

Sabiedrības informēšanas nolūkos pasākumā var notikt foto vai video fiksācija. Vizuālais materiāls var tikt ievietots Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos kanālos. Vairāk – https://ej.uz/kekava_privatuma_politika.

Comments are closed.