TRX nodarbības Zoom platformā

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar ES Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā”

atbalstu atsāk bezmaksas TRX nodarbības Zoom platformā.

Lai pieteiktos nodarbībai, lūdzu, rakstiet trenerei Maritai Miezei marita.pulla@kekava.lv.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00.

Zoom pieslēguma saite tiks nosūtīta katram individuāli.

Uz tikšanos!

Comments are closed.