Individuālie orientēšanās treniņi Baložos 21. un 28. novembrī

21. un 28. novembrī Baložos notiks individuālie orientēšanās treniņi esošajā Baložu orientēšanās meža poligonā, kurš tiks papildināts ar jauniem kontrolpunktu izvietojumiem. Treniņa dalībniekiem būs iespēja izvēlēties veikt treniņu īsajā OS distancē (~2km) vai garajā (~4,5km). Treniņa dalībniekiem tiks izsniegta OS karte, kuru pēc tam var izmantot arī turpmākajos OS treniņos Baložu orientēšanās meža poligonā. Uz treniņu aicināti arī iesācēji, jo orientēšanās šobrīd ir viens no drošākajiem individuālās aktīvās atpūtas veidiem svaigā gaisā.

 

NOLIKUMS

Individuālie treniņi „OS distances Baložu meža poligonā rudenī” Ķekavas novadā Baložos.

  1. Mērķis un uzdevums.

Visu paaudžu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un fiziskās sagatavotības veicināšana.

Fizisko aktivitāšu attīstības veicināšana.

  1. Laiks un vieta.

Individuālie treniņi notiek sestdienās 2020. gada 21. un 28. novembrī no plkst. 11:00 -13:00.

Individuālie treniņi notiek:

1) pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa un mežā (21. novembrī),

2) Baložu mežā, marķējums no 23. autobusa pieturas ,,Meža iela ‘‘ (28. novembrī).

  1. Vadība.

Individuālos treniņus organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs (mob. tel. 26352704). Atbildīgais Lauma Žilko.

  1. Dalībnieki.

Individuālajos treniņos piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli individuālā treniņa laikā. Organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām individuālā treniņa laikā.

Dalībnieki ievēro visus Latvijā noteiktos tā brīža epidemioloģiskos nosacījumus.

  1. Pieteikšanās un starta kārtība.

Pieteikšanās un individuālais starts treniņa starta vietā no plkst. 11:00 – 13:00. Finišu slēdz 14:00.

Dalībnieks izvēlas sev piemērotāku orientēšanās sporta distanci ( īsāku – vieglāku vai garāku – sarežģītāku), saņem karti un dodas apmeklēt mežā izvietotos kontrolpunktus uz kartes norādītajā secībā.

Pēc distances veikšanas dalībnieks obligāti atzīmējās pie finiša tiesneša (arī tad, ja kādu no kp nav izdevies apmeklēt).

  1. Orientēšanās informācija.

Karte sagatavota 2018. gadā, drukāta uz lāzerprintera, ievietota ūdensizturīgā maisiņā.

Mērogs 1:7500, augstumlīknes – 2,5 m. Skrienamība no ļoti labas līdz vidējai.

Īsākā distance – aptuveni 2 km, garākā distance – aptuveni 4,5 km.

Kontrolpunkta vietā mežā novietota 15×15 cm balti/oranža auduma prizma uz mietiņa ar kontrolpukta numuru.

Kontrolpunktos nav elektroniskās atzīmēšanās, dalībnieks fiksē starta un finiša laiku.

Kontrollaiks distances veikšanai – 1,5 stunda. Finišs tiek slēgts plkst. 14:00.

Rezultāti tiks publicēti internetā mājaslapā http://sports.kekava.lv.

  1. Vērtēšana, apbalvošana.

Katrs dalībnieks, kurš veicis distanci kontrollaikā, saņem veicināšanas balviņu.

Dalībnieki, kuri piedalījušies vismaz vienā treniņā un veikuši distanci kontrollaikā, piedalās piecu loterijas balvu izlozē. Loterijas uzvarētāji un balvu saņemšanas kārtība tiks paziņota š. g. 30. novembrī mājaslapā http://sports.kekava.lv.

  1. Finanses.

Individuālie treniņi bez dalības maksas.

Izdevumus, kas saistīti ar treniņu organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

  1. Izmaiņas nolikumā.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas treniņu startā, kā arī Interneta mājas vietnē http://sports.kekava.lv.

  1. Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai.

 Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.

 

Comments are closed.