ERASMUS+: SPORT 2020 projektu konkurss “CArpet bowls foR everyonE / CARE”

ERASMUS+: SPORT 2020 izsludinātajā projektu konkursā, kas noslēdzās 2020.gada 21.aprīlī, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra ir saņēmusi atbalstu projekta īstenošanai. Tā nosaukums: CArpet bowls foR everyonE / CARE (Paklāju boulings ikvienam), nr. 622461-EPP-1-2020-1-LV-SPO-SSCP. Projektu plānots realizēt 2 gadu periodā no 01.01.2021. līdz 31.12.2022. sadarbībā ar sporta organizācijām, pašvaldībām no Dānijas, Norvēģijas, Turcijas un Itālijas ar mērķi popularizēt paklāju boulingu Eiropā. Kopējais projekta budžets 60 000,00 EUR.

Comments are closed.