Fiziskās aktivitātes „OS distances Baložu meža poligonā” 10. un 24. jūlijā

10. un 24. jūlijā visi aicināti uz Baložiem, kur jums būs iespējams iepazīties ar orientēšanās pamatiem un izmēģināt spēkus iziet kādu no Baložu orientēšanās poligona trasēm.

NOLIKUMS

Fiziskās aktivitātes „OS distances Baložu meža poligonā” Ķekavas novadā Baložos.

 

  1. Mērķis un uzdevums.

Visu paaudžu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un fiziskās sagatavotības veicināšana.

Fizisko aktivitāšu attīstības veicināšana.

 

  1. Laiks un vieta.

Aktivitātes notiek pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa un mežā pie stadiona.

Aktivitātes notiek piektdienās 2020. gada 10. un 24. jūlijā no plkst. 18:00 -20:00.

 

  1. Vadība.

Aktivitātes organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs (mob. tel. 26352704). Galvenais tiesnesis Lauma Žilko.

 

  1. Dalībnieki.

Aktivitātēs piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli aktivitāšu laikā. Aktivitāšu organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Dalībnieki ievēro visus Latvijā noteiktos tā brīža epidemioloģiskos nosacījumus.

 

  1. Pieteikšanās un starta kārtība.

Pieteikšanās un individuālais starts aktivitāšu starta vietā pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa no plkst. 17:45 – 19:00.

Dalībnieks izvēlas sev piemērotāku orientēšanās sporta distanci ( īsāku – vieglāku vai garāku – sarežģītāku), saņem karti un dodas apmeklēt mežā izvietotos kontrolpunktus uz kartes norādītajā secībā.

Pēc distances veikšanas dalībnieks obligāti atzīmējās pie finiša tiesneša (arī tad, ja kādu no kp nav izdevies apmeklēt).

 

  1. Orientēšanās informācija.

Karte sagatavota 2018. gadā, drukāta uz lāzerprintera, ievietota ūdensizturīgā maisiņā.

Mērogs 1:7500, augstumlīknes – 2,5 m. Skrienamība no ļoti labas līdz vidējai.

Īsākā distance – aptuveni 2 km, garākā distance – aptuveni 4,5 km.

Kontrolpunkta vietā mežā novietota 15×15 cm balti/oranža auduma prizma uz mietiņa ar kontrolpunkta numuru.

Kontrolpunktos nav elektroniskās atzīmēšanās, dalībnieks fiksē starta un finiša laiku.

Kontrollaiks distances veikšanai – 1,5 stunda. Finišs tiek slēgts plkst. 21: 00.

Rezultāti tiks publicēti internetā mājaslapā http://sports.kekava.lv.

 

  1. Vērtēšana, apbalvošana.

Katrs dalībnieks, kurš veicis distanci kontrollaikā, saņem veicināšanas balviņu.

Dalībnieki, kuri piedalījušies vismaz vienā posmā un veikuši distanci kontrollaikā, piedalās piecu loterijas balvu izlozē. Loterijas uzvarētāji un balvu saņemšanas kārtība tiks paziņota š. g. 27. jūlijā mājaslapā http://sports.kekava.lv.

 

  1. Finanses.

Aktivitātes bez dalības maksas.

Izdevumus, kas saistīti ar aktivitāšu organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

 

  1. Izmaiņas nolikumā.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas aktivitāšu centrā, kā arī Interneta mājas vietnē http://sports.kekava.lv.

 

  1. Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai.

 Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.

 

Comments are closed.