Mūsu mazo dambretistu sasniegumi Salaspilī

21.februārī Salaspils sporta namā norisinājās dambretes turnīrs sešgadniekiem, kurā piedalījās bērni  no Salaspils pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī uz sacensībām aicināti izlaiduma grupiņu bērni no Ikšķiles, Katlakalna, Baložiem, Ozolniekiem, Jelgavas, Ķeguma un Ķekavas.

Ķekavas novada pārstāvji bija pārliecinoši pārāki par pārējiem – 65 bērnu konkurencē par uzvarētāju kļuva Oskars Bajārs no Baložiem PII “Avotiņš”, uzvarot visās sešās spēlēs. Viņš ieguva uzvarētāja kausu, medaļu, diplomu un pirmais varēja izvēlēties balvu. 2.vieta arī PII “Avotiņš” pārstāvim Fricim Kreitam, 3.vieta Katlakalna PII “Bitīte” pārstāvim Ralfam Lavrinovičam.

PII “Bitīte” audzēkņi Kārlis Pavārs un Oskars Variks ieguva 7. un 8.vietas.

Audzēkņu labie rezultāti ir apliecinājums dambretes nodarbību vadītāju Mārītes Lielgalves un Lauras Kronbergas neatlaidīgajam darbam, strādājot ar bērniem jau no tik maza vecuma.

Pirmo trīs vietu ieguvēji kā zēniem, tā meitenēm tika pie medaļām, taču arī pārējiem dalībniekiem šis turnīrs paliks atmiņā, jo ikviens saņēma balvu un diplomu par drosmi un uzdrošināšanos, sperot pirmos soļus dambretes sacensībās.

Šāds čempionāts dambretē Salaspilī tika organizēts jau trešo reizi. Lielā dalībnieku skaita dēļ turnīrs notika divās telpās. 65 sešgadnieki no 12 iestādēm parādīja ne tikai savu noturību, bet arī meistarību cīņā par medaļām un diplomiem.

Gada laikā, kopš bērni uzsākuši dambretes spēli, ir redzams liels attīstības lēciens domāšanā, attieksmē un darbībā. Turnīrs sagādāja lielu prieku gan bērniem, gan pieaugušajiem. Vecāki ar lepnumu varēja vērot savu atvašu sniegumu.

Pirmsskolas, kā arī sākumskolas vecumposmā jāsāk domāt par bērna vispusīgu attīstību, ko var sniegt mūzikas, mākslas, sporta un prāta nodarbības. Katra no šīm nozarēm ir tik atšķirīga un tomēr tik nepieciešama bērniem, lai veidotu personību un raksturu. Paldies vecākiem, kuri novērtē šo nozaru nozīmīgumu bērna attīstībā un domā arī prāta spēļu virzienā, lai palīdzētu savai atvasei augt un sasniegt nākotnes mērķus.

Laura Kronberga

“Dambretes Attīstības Biedrība”

Comments are closed.