Skolēnu rudens brīvlaika bezmaksas aktivitātes fizisko īpašību veicināšanai

Sporta aģentūra sadarbībā ar ES struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” atbalstu veiksmīgi realizēja skolēnu rudens brīvlaika BEZMAKSAS FIZISKĀS AKTIVITĀTES (21.10.2019. – 25.10.2019.) Ķekavā, Ķekavas sporta klubā, 1. – 4. klases skolniekiem.

Sākot no plkst. 9.00 līdz 12.00 bērniem bija iespēja apgūt pareiza uztura formulu, piedalīties dažādās stafetēs, komandu saliedēšanas uzdevumos, orientēšanās sacensībās, realizēt sevi atjautības uzdevumos, attīstīt fizisko sagatavotību, kā arī iepazīties ar dažādām sporta spēlēm, ko nodrošināja profesionāla trenere.

Pateicamies ikkatram par atbalstu un līdzdarbošanos interesantajās aktivitātēs! Uz tikšanos nākamajā brīvlaikā!

Comments are closed.