Skolēnu vasaras brīvlaika bezmaksas aktivitātes fizisko īpašību veicināšanai ir noslēgušās

Sporta aģentūra sadarbībā ar ES struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” atbalstu veiksmīgi realizēja skolēnu vasaras brīvlaikā BEZMAKSAS FIZISKĀS AKTIVITĀTES (05.08.2019. – 09.09.2019.) Ķekavas sporta klubā 1. – 4. klases skolniekiem.

Dienas garumā bērniem bija iespēja iepazīties ar dažādiem sporta veidiem – basketbolu, tenisu, volejbolu, futbolu un florbolu, piedalīties dažādās stafetēs, komandu saliedēšanas uzdevumos, orientēšanās sacensībās, kā arī izzināt jaunas prasmes uztura mācībā. Skolēni veiksmīgi attīstīja savu fizisko sagatavotību un atrādīja kādu no saviem talantiem – dejošanu, dziedāšanu, riņķu griešanu, vingrošanas elementus u.c. prasmes.

Pateicamies ikkatram par atbalstu un līdzdarbošanos interesantajās aktivitātēs! Uz tikšanos nākamajos sporta aģentūras un ES struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” organizētajos pasākumos!

Comments are closed.