Veselības apļi Ķekavā startē ar 93 dalībniekiem!

Vakar, pirmajos Veselības apļos Ķekavā piedalījās 93 dalībnieki, kuri skrēja, gāja un nūjoja. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar ES struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā”, nodrošina Veselības apļu dalībniekiem iespēju iepazīties ar pareizas skriešanas ABC. Iesildīšanos vadīja pareizas skriešanas ABC treneris, nūjotājiem bija pieejamas bezmaksas nūjas.

Nākamais posms jau pēc nedēļas, 9. aprīlī, plkst. 18:00, Ķekavas Dzirnavu estrādē. Dalība aktivitātē ir BEZ MAKSAS!

  1. posma rezultāti ŠEIT

Aktivitāti atbalsta – HerkulessBellaHappyBaltā Bura un Ķekavas avots!

Comments are closed.