TRX nodarbības martā

Šis pasākums tika īstenots ar Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” atbalstu un veiksmīgi realizēja 2.kārtas TRX nodarbības martā, Ķekavas sporta klubā.

Martā notika 8 bezmaksas TRX nodarbības, 10 Ķekavas novada interesentiem. Tika attīstītas visas ķermeņa muskuļu grupas ar dažādiem TRX vingrinājumiem, ar akcentu katrā nodarbībā uz konkrētām muskuļu grupām.

Aprīļa mēnesī notiks 3.kārtas TRX nodarbības, nu jau citiem 10 Ķekavas novada interesentiem.

Pateicamies ikkatram par atbalstu un līdzdarbošanos interesantajās nodarbībās! Uz tikšanos nākamajās aktivitātēs.

Comments are closed.