Atskats uz skolēnu pavasara brīvlaika bezmaksas aktivitātēm fizisko īpašību veicināšanai

Sporta aģentūra sadarbībā ar ES struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” atbalstu veiksmīgi realizēja skolēnu pavasara brīvlaikā BEZMAKSAS FIZISKĀS AKTIVITĀTES (11.03.2019. – 14.03.2019.) Baložu vidusskolas sporta kompleksā un Ķekavā (Ķekavas sporta klubā un privātajā pamatskolā “Gaismas tilts 97”) 1. – 4. klases skolniekiem.  

Sākot no plkst. 8.00 līdz pat 17.00 dienas garumā bērniem bija iespēja apgūt pareiza uztura formulu, iepazīties ar slimību profilakses pamatprincipiem, piedalīties dažādās stafetēs, komandu saliedēšanas uzdevumos, orientēšanās sacensībās, realizēt sevi atjautības uzdevumos, doties pavasara pārgājienos un attīstīt sevi uztura meistarklasēs, ko nodrošināja profesionāli treneri un pasniedzēji.

Pateicamies ikkatram par atbalstu un līdzdarbošanos interesantajās aktivitātēs! Uz tikšanos nākamajā brīvlaikā!

Comments are closed.