Skolēnu ziemas brīvlaika bezmaksas aktivitātes fizisko īpašību veicināšanai

Sporta aģentūra sadarbībā ar ES struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” atbalstu veiksmīgi realizēja skolēnu ziemas brīvlaikā BEZMAKSAS FIZISKAJĀS AKTIVITĀTĒS (02.01.2019. – 04.01.2019.) Baložos un Ķekavā 1. – 4. klases skolniekiem.  

Sākot no plkst. 8.00 līdz pat 17.00 dienas garumā bērniem bija iespēja apgūt pareiza uztura formulu, iepazīties ar slimību profilakses pamatprincipiem, piedalīties dažādās stafetēs, realizēt sevi atjautības uzdevumos un ātrlasīšanas konkursos, doties ziemas pārgājienos un attīstīt sevi uztura meistarklasēs, ko nodrošināja profesionāli treneri un pasniedzēji.

Pateicamies ikkatram par atbalstu un līdzdarbošanos interesantajās aktivitātēs! Uz tikšanos nākamajā brīvlaikā!

Comments are closed.