25. oktobrī konference “Veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanas prakses Latvijā.”

APRAKSTS

2015.gada 16.novembrī tika apstiprināts Erasmus+ Sports programmas sadarbības partnerības starptautisks projekts “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā. “ (Projekta Nr.567139-EPP-1-2015-2-LV-SPO-SCP)

Projektā darbojās piecas partnerorganizācijas no Horvātijas, Itālijas, Lietuvas, Polijas, Turcijas un Latvijas. Projekta mērķis – kopīgi izstrādāt attīstības stratēģiju par VVFA, pamatojoties uz veikto izpēti un apmācībām vietējā līmenī sekojošos sektoros: 1.Sports; 2.Transports, apkārtējā vide un teritoriālā plānošana; 3.Seniori / VVFA ieviešana darba vidē; 4.Veselības aprūpe / sociālie pakalpojumi; 5.Izglītība.

Projekta noslēgumā š.g. 25.oktobrī Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra rīko koferenci “Veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanas prakses Latvijā”. Moderators – sporta žurnālists, riteņbraucēju kluba ĀdažiVelo dibinātājs Uģis Joksts.

Konferenci atklās Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.

Par projektu un rezultātiem – Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore Dace Cīrule.

Par Valsts politikas iniciatīvām VVFA popularizēšanā Latvijā izklāstīs Izglītības un Zinātnes ministrijas, Sporta departamenta, Valsts sekretāra vietnieks – departamenta direktors Edgars Severs, Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta Slimību profilakses nodaļas vadītāja vietniece Sanda Terela. Ar savas programmas “Bērnu vieglatlētika” īstenošanu Latvijā iepazīstinās Latvijas Vieglatlētikas savienība. Savukārt labos prakses piemērus stāstīs Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sporta organizators – Andris Petrovs, Ogres novads – Ilze Čiščakova, Jēkabpils Sporta centra sabiedrisko attiecību speciāliste – Lāsma Vindule, Ventspils Sporta pārvaldes vadītāja – Daina Paipala.

Konferences aktīvajā daļā visiem dalībniekiem būs iespēja izmēģināt telpu orientēšanos, piedalīties Lielo Spēļu pēcpusdienā un iepazīt Fizisko aktivitāšu iespējas brīvā dabā.

Mūsu mērķis – konferences laikā gūtās atziņas un labās prakses piemēri iedvesmo sporta organizatorus un interesentus jaunu veselīga dzīvesveida veicinošu pasākumu īstenošanai Latvijas novados.

Pieteikšanās uz konferenci līdz š.g.15.oktobrim un sīkāka informācija: http://sports.kekava.lv

Konferenci līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Erasmus +“.

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra

PROGRAMMA

Erasmus+ Sports Projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā. “ noslēguma konference

Veselību veicinošu fizisko aktivitāšu (VVFA) popularizēšanas prakses Latvijā.

Laiks: 2018.gada 25.oktobris.

Vieta: Ķekavas sākumskola, Nākotnes iela 3, Ķekava, Ķekavas pagasts, LV-2123.

Mērķauditorija: Latvijas pašvaldību sporta, tautas sporta, aktīvās atpūtas pasākumu, veselību veicinošu aktivitāšu organizatori, sporta skolotāji, NVO, sporta klubi.

Dalībnieki aicināti ierasties ērtā apģērbā, lai varētu piedalīties konferences otrās daļas praktiskajās nodarbībās.

PROGRAMMAS PROJEKTS

09:15 – 10:00

Reģistrācija un rīta kafija

10:00 – 10:15

10:15 – 10:20

Konferences moderators – sporta žurnālists, riteņbraucēju kluba ĀdažiVelo dibinātājs Uģis Joksts

Konferences atklāšanas uzruna – Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Viktorija Baire

10:20 – 10:50

Par projektu un rezultātiem. Dace Cīrule – Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore

10:50 – 11:20

Valsts politikas iniciatīvas VVFA popularizēšanā Latvijā:

– Izglītības un Zinātnes ministrija, Sporta departaments, Valsts sekretāra vietnieks – departamenta direktors Edgars Severs

– Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta Slimību profilakses nodaļas vadītāja vietniece Sanda Terela – SPKC īstenotie pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai”

11:20 – 11:50

Latvijas Vieglatlētikas savienība – Programmas “Bērnu vieglatlētika” īstenošana Latvijā

11:50 – 13:00

Labie prakses piemēri Latvijā VVFA veicināšanā vietējo iedzīvotāju vidū:

  • Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, sporta organizators Andris Petrovs
  • Ogres novads Ilze Čiščakova – Oveselība
  • Jēkabpils sporta centrs, sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Vindule – “Esi aktīvs Jēkabpilī!”
  • Ventspils, Sporta pārvaldes vadītāja Daina Paipala

13:00 – 13:45

Pusdienas (bez maksas)

13:45 – 16:00

Praktiskās nodarbības – jaunas idejas par VVFA.

  1. Telpu orientēšanās – īss ievads, nepieciešamie palīglīdzekļi, izmēģināšana (sagatavota mini distance). Aigars VārnaLatvijas orientēšanās federācijas skolu sporta komisijas vadītājs.
  2. Lielo Spēļu pēcpusdiena – no idejas līdz realizācijai.
  3. Fizisko aktivitāšu iespējas brīvā dabā – KSMR fitness (Mārtiņš Rozenbergs un Kārlis Sprukts); TRX sistēmu vingrošana, pilates, RIP un grupu treniņi (sertificēta trenere Kristīne Mūrniece); nūjošana (trenere Dženeta Krūmiņa).

Konferenci organizē: Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra

Comments are closed.