Aktivitātes pašiem mazākajiem

Jūlija un augusta mēnešos Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek realizētas cikliskas fiziskās rotaļnodarbības. Šajās āra nodarbībās bērniem tiek piedāvātas dažādas fiziskās aktivitātes – rotaļas, stafetes, kurās tie apgūst koordināciju, veiklību un citas svarīgas iemaņas. Trenere Laumu Vorotinska jūlija mēnesī tikās ar PII “Bitītes” (Katlakalns), PII “Zvaigznīte” (Valdlaučī), un bērnudārza grupiņa “Gaismas tilts ‘97” (Ķekava). Kopā šajās izglītības iestādēs trenerīte tikās ar 21 grupiņu, un kopā tika novadītas 63 nodarbības.

Augusta mēnesī šādas nodarbības ir plānotas PII “Ieviņa” (Ķekava), PII “Avotiņš” (Baloži), “Namiņš” (Daugmale) audzēkņiem.

Rotaļu un prieka nekad nevar būt par daudz, šīs nodarbības ļoti novērtē tieši mazie dalībnieki.

Būsim aktīvi un priecāsimies!

Šīs nodarbības tiek realizētas ar  ES struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” atbalstu.

Comments are closed.