20. janvārī Ķekavas novada atklātais 2018. gada čempionāts šahā jauniešiem – nolikums

Ķekavas novada atklātais 2018. gada čempionāts šahā jauniešiem

Nolikums

 

 1. Mērķis un uzdevums.

 

Noskaidrot labākos Ķekavas novada jaunos šahistus.

Popularizēt šahu iedzīvotāju vidū.

 

 1. Vieta un laiks.

 

Sacensības notiek Baložos, Skolas ielā 6, Baložu vidusskolas sporta kompleksā 2018. gada 20. janvārī. Sākums plkst.16.00.

 

 1. Vadība.

 

Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs (tālr. 26352704). Sacensību galvenais tiesnesis Verners Putka (Rīgas šaha skola, tālr. 22104778).

 

 1. Dalībnieki.

 

Sacensībās var piedalīties ikviens dalībnieks šādās grupās:

  • 2010. g. dzimušie un jaunāki
  • 2004.g.- 2009. g. dzimušie
  • 2000.g.- 2003.g. dzimušie

.Dalībnieku skaits ierobežots – 27 dalībnieki.

 

 1. Sacensību kārtība.

 

Sacensību kārtību nosaka galvenais tiesnesis, vadoties pēc dalībnieku skaita. Sacensības notiek pēc FIDE noteikumiem, Šveices sistēma, 7 kārtās. Apdomas laiks katram dalībniekam 7 minūtes un 3 sekundes uz visu partiju.

 

 1. Pieteikumi.

 

Sacensībās noteikta iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 26352704 līdz š.g. 18. janvārim.  Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā no plkst. 15.30 līdz 15.50 sacensību galvenajam tiesnesim. Par savas veselības stāvokļa atbilstību sacensībām dalībnieki atbild paši, parakstoties pieteikumā.

 

 1. Uzņemšana.

 

Visus izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

 

 1. Apbalvošana.

 

Meitenēm un zēniem ir atsevišķs vērtējums. 1. – 3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem, medaļām un balvām. Iespējamas arī pārsteiguma balvas. Vienāda punktu skaita gadījumā – uzlabotais Buholca koeficients.

Comments are closed.