Latvijā izstrādā vadlīnija veselīgu aktivitāšu popularizēšanai Eiropas pašvaldībās

Latvijā, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā, izstrādātas īpašas vadlīnijas veselīga dzīvesveida aktivitāšu popularizēšanai Eiropas pašvaldībās. Ar tām tiks iepazīstināta kā Latvijas Pašvaldību savienība, tā Latvijas novadu pašvaldības, kā arī projekta partneru tīklu pašvaldībām Eiropā.

Dace Cīrule, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore: “Šo vadlīniju pamatā ir mūsu  īstenotā  projekta pieredze dažādās vidēs un kultūrās, kā arī partnerorganizācijās, un tieši šī daudzveidība padara tās unikālas. Sagatavotais materiāls noderēs visiem, kas vēlas veicināt aktīvo atpūtu savos novados un uzlabot dzīves kvalitāti. Uzskatu, ka tieši pašvaldībām ir vislielākā iespēja radīt iedzīvotājiem vidi, kur nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, veicinot aktīvu dzīvesveidu. Esmu gandarīta par Ķekavas novada pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbību, kas aktīvi iesaistās veselību veicinošo aktivitāšu organizēšanā.  ”

Materiālu apkopoja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, sadarbībā ar projekta partneriem Horvātijā, Itālijā, Lietuvā, Polijā,  Turcijā un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru. Darba mērķis ir sniegt ieteikumus ne tikai pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem, bet  visiem, kas ir ieinteresēti veicināt iedzīvotāju fiziskās aktivitātes vietējā līmenī un ieviest dzīvē veselību veicinošu aktivitāšu popularizēšanas plānu un veicināt iedzīvotāju līdzdalību. Ieteikumu pamatā ir Erasmus+ Sport sadarbības partneru un mūsu darba apkopotā pieredze, labās prakses piemēri, kā arī metodoloģija un ieteikumi, kā vislabāk vietējā līmenī ieviest veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģijas.

Vadlīnijas ir pieejamas ŠEIT

Atbildēt