Ķekavas sporta aģentūra iesaistās projektā par cīņu ar atkarībām

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar ES programmu Erasmus no 26.- 31. oktobrim realizēs projektu „Underpendencies”. Tā ietvaros astoņi Ķekavas pašavaldības iestāžu darbinieki un četru sadarbības valstu delegāciju pārstāvji profesionālu treneru vadībā izzinās un risinās ar dažāda veida atkarībām saistītus jautājumus, īpašu uzmanību veltot efektīvai komunikācijai ar jauniešiem.

Oktobra izskaņā Ķekavas novadā pulcēsies jaunatnes, nevalstisko organizāciju un pašvaldības iestāžu darbinieki no vairākām Erasmus sadarbības valstīm, lai sešu dienu garajā neformālās izglītības kursā kopīgi paplašinātu iemaņas veselīga dzīvesveida veicināšanā, pilnveidotu zināšanas par cīņu ar dažāda veida atkarībām un meklētu inovatīvus risinājumus, kas īpaši aktualizējas darbā ar jaunatni.

Apmācībās piedalīsies un ar savu pieredzi apmainīsies astoņi dalībnieki no vairākām Ķekavas novada pašvaldības iestādēm, kā arī 17 dažādu sektoru un organizāciju darbinieki no četrām sadarbības valstīm- Lietuvas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas. Ar profesionālu treneru palīdzību dalībnieki izzinās un centīsies risināt ar atkarībām saistītus jautājumus, apgūstot arī sporta un fizisko aktivitāšu pielietojuma prasmes izglītībā.

 

Atbildēt