27. jūlijā Ķekavas novada sporta spēles – sacensību nolikumi

Ar prieku paziņojam, ka 27. jūlijā visi Ķekavas novada iedzīvotāji, strādājošie, studējošie, kaimiņi un vienkārši labi cilvēki, aicināti uz Ķekavas novada sporta spēlēm. Aicināti visi – neatkarīgi no sportiskās sagatavotības un vecuma – katram būs iespēja klātienē iepazīt un izmēģināt spēkus dažādās sporta sacensībās, iepazīt sportiskākos Ķekavas novada iedzīvotājus.  Sacensības noslēgumā – svinīgā apbalvošanas ceremonija un balle.

Sacensību nolikumi pieejami šī raksta turpinājumā zemāk.

NOLIKUMS

Ķekavas novada sporta svētki

2013. gada 27. jūlijā.

1. Mērķis un uzdevums.

1.1. Popularizēt sporta aktivitātes, kā veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

1.2. Dot iespēju ikvienam Ķekavas novada iedzīvotājam piedalīties sporta svētkos.

1.3. Noskaidrot Ķekavas novada labākos sportistus un komandas.

 

2. Laiks un vieta.

2.1. Sacensības notiek 2013. gada 27. jūlijā pie Ķekavas sporta kluba, FK Auda futbola laukumā un Daugavā aiz baznīcas (Dārznieku ielā).

2.2. Dalībniekiem reģistrācija no plkst. 10.00.

2.3. Sacensību atklāšana plkst. 10.30.

2.4. Sacensību sākums plkst. 11.00.

 

3. Sacensību vadība.

Sacensības organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. Sacensību galvenais tiesnesis Kārlis Vents. Sacensības vada apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

4. Dalībnieki.

Sacensības ir atklātas, dalībnieku skaits neierobežots. Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību.

5. Pieteikšanās.

Komandu sporta veidos pieteikšanās elektroniskā veidā līdz 23.jūlijam, mājaslapā – http://sports.kekava.lv vai sacensību dienā – reģistrācijas vietā no plkst. 10.00 līdz 30 min. pirms attiecīgā sporta veida sākuma laika. Individuālajām sacensībām pieteikšanās pie sporta veida tiesneša pirms sacensību sākuma.

 

6. Sacensību programma.

Komandu sporta veidi

11.00 Futbols (6 dalībnieki + 1 vārtsargs) – nolikums | pieteikšanās

11.00 Pludmales volejbols (3 vīr.+1 siev.) – nolikums | pieteikšanās

11.00 Strītbols (Ķekavas novada Strītbola 2013 2.posms, 10 dalībnieku grupas) – nolikums | pieteikšanās

11.00 Florbols 3 pret 3 (2 vīr.+1 siev.) – nolikums | pieteikšanās

13.00 Lentīšu regbijs (4 vīr.+2 siev.) – nolikums | pieteikšanās

16.00 Jautrības stafete (2 vīr.+2 siev.) – nolikums | pieteikšanās

17.00 Virves vilkšana (6 dalībnieki) – nolikums | pieteikšanās

Individuālās sacensības nolikumi

11.00 – 14.00 Svarbumbu celšana (vīr., siev.) – nolikums

11.00 – 14.00 Lodes grūšana (vīr., siev.)

11.00 – 14.30 Šautriņu mešana (vīr., siev.)

11.00 – 15.00 Novuss (vīr., siev.)

11.00 – 16.00 Laivošana (vīr., siev) – nolikums

11.00 – 16.00 Brauciens ar airu dēli (vīr., siev) – nolikums

12.00 – 14.00 Futbola sitieni (vīr., siev.)

12.00 – 15.30 Svaru stieņu vilkme no zemes (LR 10.posms) – nolikums

13.30 – 16.30 Basketbola soda metieni (vīr., siev.)

14.00 – 16.00 Kofera mešana (vīr., siev.)

16.00 – 17.00 „Gandrīz ideāls skrējiens” (vīr., siev., jauniešu grupas) – nolikums

21.30 – 03.00 Zaļumballe kopā ar grupu „Otra puse”

 

7. Apbalvošana.

Individuālo sacensību dalībniekus apbalvo uzreiz pēc disciplīnas. Komandu sporta veidu uzvarētājus apbalvo pirms zaļumballes plkst.20.30. 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar sporta medaļām un pārsteiguma balvām.

8 . Finansēšana.

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

Atbildēt