TC „Liiba” Galda spēļu maratons, nolikums

Nolikums

TC „Liiba” Galda spēļu maratons

 1. Mērķis un uzdevumi.

Popularizēt galda spēles – šahu, šautriņu mešanu un novusu Ķekavas novadā, veicinot iedzīvotāju interesi par aktīvu brīvā laika pavadīšanu;

Noskaidrot labākos šaha, šautriņu mešanas un novusa spēlētājus.

 1. Vieta un laiks

Sacensības notiek Ķekavā TC „Liiba” otrdienās, trīs posmos: 15. novembrī – šahs, 22.novembrī – šautriņu mešana, 29.novembrī – novuss no plkst.18.00.

Sacensību vieta – TC „Liiba” 1.stāvā.

Dalībnieku pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst. 17:30.

 1. Sacensību organizācija.

Sacensības organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar TC „Liiba”.

Spēļu norisi vada un tiesā Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. Sacensību galvenais tiesnesis Juris Firsts.

Ar nepieciešamo inventāru nodrošina Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

 1. Sacensību dalībnieki

Sacensībās drīkst piedalīties jebkurš, kas ir apguvis spēles pamatus un ievēro sacensību noteikumus.

Tirdzniecības centra nomnieku un administrācijas darbiniekiem ir tiesības piedalīties šaha, šautriņu mešanas un novusa sacensībās tikai ārpus sava darba laika. Šajā punktā minēto personu sacensībās gūtie punkti netiek ieskaitīti un tām nav tiesību uz balvām.

 1. Noteikumi

Sacensības visos galda spēļu veidos notiek pēc attiecīgo sporta federāciju apstiprinātiem noteikumiem.

Šahs :

 1. Sacensības notiek pēc „Šveices sistēmas”, izspēlējot 6 spēles.
 2. Laika kontrole – 15 minūtes katram dalībniekam uz spēli.
 3. Par uzvaru 2 punkti, par neizšķirtu viens punkts, par zaudējumu 0 punkti.
 4. Vietu noteikšanas kritēriji :

– iegūto punktu skaits;

– savstarpējā spēle;

– Buholca koeficients;

Šautriņu mešana :

 1. Sacensības notiek uz parastā (punktu skaits palielinās virzienā uz mērķa centru) šautriņu mešanas mērķa.
 2. Katrs dalībnieks izpilda 10 metienu sērijas pa 3 metieniem. Iegūto punktu skaits summējas.
 3. Vietu noteikšanas kritēriji :

– iegūto punktu skaits;

– iegūto punktu skaits pēdējā, priekšpēdējā, u.t.t. sērijā;

Novuss :

1. Sacensības notiek pēc „Šveices sistēmas”, izspēlējot 5 spēles.

2. Katra spēle notiek 4 setos, pie rezultāta 3:0 ceturtais sets netiek izspēlēts.

3. Par uzvaru 2 punkti, par neizšķirtu 2:2 viens punkts, par zaudējumu 0 punkti.

4. Vietu noteikšanas kritēriji :

– iegūto punktu skaits;

– Buholca koeficients;

– setu attiecība;

– iegūto “mazo punktu” skaits;

– rezultāts pēdējā kārtā.

 1. Vērtēšana

Uzvar dalībnieks ar lielāko punktu summu. Dalībnieki tiek vērtēti divās grupās : sievietes un vīrieši.

 1. Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvēji, katrā posmā tiek apbalvoti ar balvām no TC „Liiba”.

Atbildēt