Baldones atklātais reitinga čempionāts galda tenisā

Afišu skatīties šeit!

NOLIKUMS

Baldones atklātais reitinga čempionāts galda tenisā.

  1. 1. Sacensību vadība.

Sacensības organizē Baldones novada dome un LGTF un vada LGTF tiesnesis Aksels Ambergs.

  1. 2. Sacensību norises laiks un vieta.

Sacensības notiks 2011.gada 10.decembrī Baldonē, Iecavavas iela 2a.- Baldones sporta kompleksā. Dalībnieku reģistrēšanās no pl. 9.00 – 9.35 Sacensību sākums – plkst.10.00. – Sievietēm un vīriešiem.

  1. 3. Sacensību dalībnieki.

Sacensībās atļauts piedalīties sievietēm un vīriešiem, kuri dzimuši 1998.gadā un agrāk.

  1. 4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis sacensību dienā vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita. Sacensību dalībnieki tiks izlozēti pēc LGTF reitinga. Gadījumā ja piesakās mazāk par trim sievietēm, spēlēs vīriešu konkurencē.

Visas spēles notiek līdz trīs uzvarētiem setiem un tiek izspēlētas saskaņā ar Starptautiskās galda tenisa federācijas noteikumiem

  1. 5. Finansiālie noteikumi.

Visus izdevumus, kas saistīti ar ceļa izdevumiem sedz pats sportists.

Dalības maksa – Ls 2.00, jāsamaksā sacensību dienā. Dalības nauda jāiemaksā līdz izlozes sākumam. Nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks netiek pielaists pie sacensībām.

  1. 6. Pieteikumi.

Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās pa telefonu 26335442 vai pa e-pastu edgars.brigmanis@inbox.lv līdz šā gada 7.decembrim. Vārdiskie pieteikumi (ar dalībnieku personas kodiem) iesniedzami sacensību vietā vismaz 30 minūtes pirms izlozes.

8. Apbalvošana.

Baldones novada dome  apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus sieviešu un vīriešu  grupā ar diplomiem, medaļām un kausiem. Ja radīsies iespēja pieaicināt sponsorus, tad būs arī papildus balvas.

Nolikumu izstrādāja Baldones sporta kompleksa vadītājs Edgars Brigmanis

Atbildēt