Olimpiskā diena Ķekavā!

Visā Latvijā tika organizēta olimpiskā diena. 40 000 dalībnieku 30.septembrī 10.00 reizē vingroja visā valstī. Ķekavas skolas arī piedalījās šajā projektā. “ Nāc un vingrot sāc “. Ķekavas vidusskolā vidusskolēni vadīja vingrošanu jaunāko klašu audzēkņiem, bet Gaismas tiltā – 97 vingroja visi reizē. Katrs dalībnieks tika pie hantelītēm un dalībnieka diploma.

Klašu komandas piedalījās arī tradicionālajās olimpiskajās stafetēs. Veiksmīgākās komandas tika apbalvotas ar kliņģeriem. Sacensības bija ļoti spraigas, jo dalībniekus šķīra tikai pat 1.punkts. Sacensības notika 8 vecuma grupās. Par uzvarētājiem kļuva – 10.klase (audzinātājs J.Bebers ), 9b klase (V.Pakalne ), 7a (N.Matjanova), 5b klase(G.Zuša), 4a klase (M.Rogule), 3a (A.Stikāne), gaismas tilta 97 1.un 2.klase (S.Kumsāre un S.Veismane).
Tikai nedaudz atpalika 12a klase (K.Vanaga), 8a klase (A.Ivasenko), 7c(A.Miškina), 5c(N.Samsonova), 4b klase(Dz.Mežāka), 3b klase(I.Jēkabsone), 2a klase (B.Varaņicka), 1a klase (I.Minde). 3.vietas izcīnīja – 11b klase (R.Eihmane), 9a klase (V.Volosovska), 7b klase (R.Sula), 5a klase(A.Tenisa), 4c klase ( V.Kotāne-Pilāne), 3c klase (M.Lielgalve), 2c klase (E.Salnāja) un 1b klase (D.Plūme).
Paldies visiem skolotājiem, audzēkņiem un skolu vadībai par raito organizāciju. Paldies arī SIA Aniva par garšīgajiem kliņģeriem.
Vingrosim un skriesim katru dienu, lai uzlabojās veselība un garastāvoklis!

Informācija sagatavoja:
Andris Eglītis

Atbildēt