Citi

 

Programma Eiropas Savienība, Eiropas Sociālais Fonds, 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, 1.kārta
Nosaukums Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā
Projekta īstenošanas periods 2017. – 2020. gads
Mērķis Projekta mērķis ir veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju veselību un īstenot slimību profilakses pasākumus, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.  Projektā paredzētie galvenie darbību bloki ir saistīti ar veselības veicināšanas pasākumu organizēšanu un veselības primārās profilakses pasākumu organizēšanu Ķekavas novada iedzīvotājiem, īpaši bērniem, senioriem, bezdarbniekiem, trūcīgajiem, personām ar invaliditāti un iedzīvotājiem teritorijās ar zemu apdzīvojuma blīvumu.  Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra piedalījās projekta pieteikuma sagatavošanā un pēc tā apstiprināšanas īstenos virkni pasākumu, kas saistīti ar veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanu dažādām mērķa grupām.
Kopējais pieejamais finansējums 238 445.00 EUR

 

Programma Latvijas Sporta federāciju padome, Valsts budžeta apakšprogramma 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
Nosaukums Ķekavas novada skolu kauss piedzīvojumu skrējienā
Projekta īstenošanas periods 2017. gada 22. septembris
Mērķis Projekta ietvaros iegūtais finansējums tiks izmantots Ķekavas novada skolu kausa “Piedzīvojumu skrējiens” organizēšanai, kas norisināsies 2017.gada 22.septembrī. Ķekavas novada skolu kauss piedzīvojumu skrējienā ir plānots kā vienas dienas skolu jaunatnes sporta pasākums/sacensības šī gada Eiropas sporta nedēļas ietvaros, ar dažāda vecuma un dzimuma skolu jauniešu dalību. Sacensību mērķi:

–           noskaidrot labāko novada skolu komandu piedzīvojumu skrējienā dažādās vecuma/klašu grupās;

–           veicināt fiziskās aktivitātes novada bērnu un jauniešu vidū;

–           popularizēt veselīgu dzīvesveidu Eiropas sporta nedēļas ietvaros;

–           veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

–           Iesaistīt ~1000 Ķekavas novada bērnus un jauniešus piedzīvojumu skrējienā

Kopējais pieejamais finansējums 1000.00 EUR