Aģentūra izveidota ar mērķi apsaimniekot pašvaldības sporta infrastruktūru un sniegt pakalpojumus sporta aktivitāšu nodrošināšanai.
Aģentūras uzdevums ir veikt pašvaldības kompetencē esošās funkcijas sporta jomā, sniedzot fiziskām un juridiskām personām publiskos pakalpojumus.
Atbilstoši uzdevuma Aģentūra veic šādas funkcijas:
  • Attīsta procesus, kas veicina veselīgu dzīvesveidu Ķekavas novadā;
  • Nodrošina sporta infrastruktūru publisku pieejamību novada iedzīvotājiem;
  • Nodrošina novada organizēto sporta pasākumu īstenošanu;
  • Organizē sporta pasākumus;
  • Apsaimnieko aģentūras valdījumā nodoto īpašumu.

Rekvizīti

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Reģ.nr. 90009029994
A/S SEB Banka
kods UNLALV2X
konts LV97UNLA0050013650885
„Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Kontakti

Direktore: Dace Cīrule
Tel.: + 371 67936308
Fax.: + 371 67708438
Adrese:”Bultas”, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2123.

 

Direktores vietniece sporta organizatoriskajos jautājumos: Anete Medne
Tel.: + 371 67936308
Fax.: + 371 67708438
Adrese: “Bultas”, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2123.

 

Baložu sporta iniciatīvu centra vadītāja: Lauma Žilko

 

Sporta kluba kontakti:
Tel.: + 371 67936308
Fax.: + 371 67708438
Adrese: “Bultas”, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2123.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[poll id=”18″]

Atbildēt