Par mums

kolektivs

Aģentūra izveidota ar mērķi apsaimniekot pašvaldības sporta infrastruktūru un sniegt pakalpojumus sporta aktivitāšu nodrošināšanai.

Aģentūras uzdevums ir veikt pašvaldības kompetencē esošās funkcijas sporta jomā, sniedzot fiziskām un juridiskām personām publiskos pakalpojumus.

Atbilstoši uzdevuma Aģentūra veic šādas funkcijas:

  • Attīsta procesus, kas veicina veselīgu dzīvesveidu Ķekavas novadā;
  • Nodrošina sporta infrastruktūru publisku pieejamību novada iedzīvotājiem;
  • Nodrošina novada organizēto sporta pasākumu īstenošanu;
  • Organizē sporta pasākumus;
  • Apsaimnieko aģentūras valdījumā nodoto īpašumu.

Atbildēt