Par mums

Ar 2024. gadu darbu sāk jauna Ķekavas novada pašvaldības iestāde – Ķekavas novada Sporta centrs
Aktuālākā informāciju par sportu jomu Ķekavas novadā turpmāk būs pieejama:
* mājaslapā: http://sports.kekava.lv/,
* Facebook lapā: https://www.facebook.com/SportsKekava,
* Instagram kontā: https://www.instagram.com/sportskekava/
Plašāk: https://kekava.lv/nekategorizets/ar-1-janvari-darbibu-uzsak-jauna-kekavas-novada-pasvaldibas-iestade-kekavas-novada-sporta-centrs/

Atbildēt