Veselību veicinošā projekta ietvaros maijā noslēdzās vairākas aktivitātes

Ķekavas novadā ar  ES struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” atbalstu aprīļa un maija mēnešos Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrai noorganizēja aktīvās rīta rosmes  Ķekavas novada skolās – Ķekavas sākumskolā un Pļavniekkalna sākumskolā. Paldies sporta skolotājām Aigai Liepkalnei un Inai Krollei par iesaistīšanos. Šajās rīta rosmēs tika iesaistīti visi šo skolu skolēni. Šo, skolēniem tik nepieciešamo un uzmundrinošo, aktivitāti ir iecerēts ieviest visās novada skolās jau ar jauno mācību sezonu.

Kā arī bērniem un jauniešiem jau sākot ar marta mēnesi līdz pat maija beigām bija iespēja apmeklēt “Fiziskās sagatavotības treniņus ar pašaizsardzības paņēmieniem”. Tā bija lieliska iespēja gan uzlabot savu fizisko sagatavotību, gan apgūt vērtīgus pašaizsardzības paņēmienus. Šo iespēju kopā izmantoja 18 novada bērnu un jauniešu. Paldies trenerim Dainim Daņiļevičam.

Maija mēnesi Ķekavas novada skolēniem bija iespēja iepazīties ar orientēšanās sportu – tika organizētas orientēšanās spēles “Latvija” pie 3 novada skolām, kā arī notika orientēšanās sporta sacensības “Skolu kauss 2018”. Kopā, šī projekta ietvaros, organizētajos orientēšanās sporta pasākumos piedalījās aptuveni 750 skolēnu. Paldies orientēšanās klubam Ziemeļkurzeme.

 

27.maijā noslēdzās lekciju cikls “Veselīgs uzturs” ar lekciju “Pareizs uzturs sportojot”. Lekciju ciklu kopā apmeklēja 52 interesenti. Šis lekciju cikls tika organizēts ES struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” atbalstu. Paldies lektorei Astrai Sabulei.

Kā arī ar šī projekta atbalstu Veselības un sporta nedēļas noslēguma pasākumā “Lecam vasarā 2018” apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja piedalīties Veselības apļa aktivitātē kopā ar trenerīti Dženetu Krūmiņliepu, kā arī piedalīties orientēšanās spēlē “Labirints”, kuru organizēja orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”.

6.jūnijā noslēdzās, nu jau par tradīciju kļuvušie, Veselības apļi Ķekavā, kurus Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra organizē 2 reizes gadā – pavasarī un rudenī. Šajos pavasara veselības apļos, ar veselības projekta atbalstu, varējām dalībniekiem piedāvāt nūjošanas inventāru un iesildīšanos/ atsildīšanos kā arī pašus apļus veikt nūjošanas trenera pavadībā. Kopā veselības apļos šopavasar piedalījās 176 dalībnieki, projekta sniegtās iespējas izmantoja 37novada iedzīvotāji. Paldies trenerei Dženetai Krūmiņliepai.

Iepazīt nūjošanas sniegto pozitīvo ietekmi uz veselību bija iespēja arī Katlakalna iedzīvotājiem. Veselības projekta ietvaros organizējām 5 nūjošanas iepazīšanās nodarbības Katlakalnā. Šo iespēju izmantoja 14novada iedzīvotāji. Paldies treneri Dženetai Krūmiņliepai.

Paldies visiem dalībniekiem par dalību projekta aktivitātēs.

Par jauniem sekojiet līdzi sports.kekava.lv

 

Comments are closed.